text size

Prvorepubliková reklama: případová studie časopisu Pestrý týden v roce 1929

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Prvorepubliková reklama: případová studie časopisu Pestrý týden v roce 1929
Titile (in english):
Czech Advertisement between the World Wars: Case Study of Magazine Pestrý Týden in 1929
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Iva Fidranská
Supervisor:
PhDr. Pavel Dolanský
Opponent:
PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Thesis Id:
125829
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Marketing Communication and Public Relations (23-KMKPR)
Study programm:
Media and Communications Studies (B7202)
Study branch:
Marketing Communications and Public Relations (MKPR)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
18/06/2013
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
První republika, 1929, tištěná inzerce, Pestrý týden, velká hospodářská krize, velká deprese
Keywords:
The First Czechoslovak Republic, 1929, print advertising, Pestrý Týden, Great Depression, Great Slump
Abstract (in czech):
Abstrakt Bakalářská práce se zkoumá možné dopady velké hospodářské krize na společnost v Československu za první republiky v roce 1929 – tedy v době eskalující ekonomické konjunktury. Využívá k tomu reklamních výstupů, konkrétně tištěné inzerce vycházející v průběhu celého zkoumaného období v dobovém celospolečenském časopisu Pestrý týden. První část práce je zaměřena teoreticky – ukotvuje dané téma v kontextu doby, popisuje tehdejší reklamní prostředky, charakterizuje prvorepublikový inzerát a strukturu trhu dobového periodického tisku. Kromě toho se věnuje novému postavení žen ve společnosti a zdůrazňuje novou orientaci reklamních tvůrců na tohoto nového spotřebitele. Druhá část, praktická, je věnována především kvantitativní obsahové analýze, s jejíž pomocí je zjišťován podíl inzerce nejrůznějších produktů a služeb v jednotlivých měsících. Jsou definovány položky, které zmizely, nebo se naopak objevily jako reakce na přicházející recesi, a popsány důvody, proč tomu tak mohlo být. V rámci analýzy jsou odhaleni i největší inzerenti a jejich cílové skupiny.
Abstract:
Abstract The bachelor thesis inspects the potential impact of the Big Depression on the Czechoslovak society in 1929 – the year of escalating economic conjuncture. To find it out, the advertising outputs are applied, namely a print advertising in the then social week magazine called „Pestrý týden“ (The Motley/ Various Week in translation). The first part provides a theoretical background – it puts the topic into the historical, political, economic, social and cultural context in order to prepare a reader for the second part of the thesis. There are described the then means of advertising including a detailed characteristics of the First Republic print advertising. Except for that it emphasizes a new role of women in society and the advertisers´ attention to these new consumers and buyers. The second part is practical and dedicated to quantitative content analysis and determination of an amount of particular goods and services in particular months. It is explained here, why some types of goods and services disappeared or appeared during the year and whether it was due to the crisis. Within the analysis the biggest investors and their target groups are defined as well.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Iva Fidranská 5.06 MB
Download Abstract in czech Bc. Iva Fidranská 67 kB
Download Abstract in english Bc. Iva Fidranská 61 kB
Download Supervisor's review PhDr. Pavel Dolanský 203 kB
Download Opponent's review PhDr. Jan Cebe, Ph.D. 91 kB
Download Defence's report 42 kB