velikost textu

Prvorepubliková reklama: případová studie časopisu Pestrý týden v roce 1929

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prvorepubliková reklama: případová studie časopisu Pestrý týden v roce 1929
Název v angličtině:
Czech Advertisement between the World Wars: Case Study of Magazine Pestrý Týden in 1929
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Iva Fidranská
Vedoucí:
PhDr. Pavel Dolanský
Oponent:
PhDr. Jan Cebe, Ph.D.
Id práce:
125829
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
První republika, 1929, tištěná inzerce, Pestrý týden, velká hospodářská krize, velká deprese
Klíčová slova v angličtině:
The First Czechoslovak Republic, 1929, print advertising, Pestrý Týden, Great Depression, Great Slump
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce se zkoumá možné dopady velké hospodářské krize na společnost v Československu za první republiky v roce 1929 – tedy v době eskalující ekonomické konjunktury. Využívá k tomu reklamních výstupů, konkrétně tištěné inzerce vycházející v průběhu celého zkoumaného období v dobovém celospolečenském časopisu Pestrý týden. První část práce je zaměřena teoreticky – ukotvuje dané téma v kontextu doby, popisuje tehdejší reklamní prostředky, charakterizuje prvorepublikový inzerát a strukturu trhu dobového periodického tisku. Kromě toho se věnuje novému postavení žen ve společnosti a zdůrazňuje novou orientaci reklamních tvůrců na tohoto nového spotřebitele. Druhá část, praktická, je věnována především kvantitativní obsahové analýze, s jejíž pomocí je zjišťován podíl inzerce nejrůznějších produktů a služeb v jednotlivých měsících. Jsou definovány položky, které zmizely, nebo se naopak objevily jako reakce na přicházející recesi, a popsány důvody, proč tomu tak mohlo být. V rámci analýzy jsou odhaleni i největší inzerenti a jejich cílové skupiny.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis inspects the potential impact of the Big Depression on the Czechoslovak society in 1929 – the year of escalating economic conjuncture. To find it out, the advertising outputs are applied, namely a print advertising in the then social week magazine called „Pestrý týden“ (The Motley/ Various Week in translation). The first part provides a theoretical background – it puts the topic into the historical, political, economic, social and cultural context in order to prepare a reader for the second part of the thesis. There are described the then means of advertising including a detailed characteristics of the First Republic print advertising. Except for that it emphasizes a new role of women in society and the advertisers´ attention to these new consumers and buyers. The second part is practical and dedicated to quantitative content analysis and determination of an amount of particular goods and services in particular months. It is explained here, why some types of goods and services disappeared or appeared during the year and whether it was due to the crisis. Within the analysis the biggest investors and their target groups are defined as well.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Iva Fidranská 5.06 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Iva Fidranská 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Iva Fidranská 61 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavel Dolanský 203 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Cebe, Ph.D. 91 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 42 kB