velikost textu

Podoby inzerce subjektů estetické chirurgie v letech 2011-2012

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Podoby inzerce subjektů estetické chirurgie v letech 2011-2012
Název v angličtině:
Forms of Aesthetic Surpery Subjects Advertising in the Years 2011-2012
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. František Brezík
Vedoucí:
PhDr. Tereza Klabíková Rábová
Oponent:
PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD.
Id práce:
125823
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra marketingové komunikace a public relations (23-KMKPR)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Marketingová komunikace a public relations (MKPR)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
estetická chirurgie, podoby inzerce, motivy inzerce, tělo, technika, zkrášlení
Klíčová slova v angličtině:
aesthetic surgery, forms of advertising, themes od advertising, the body, the beauty, technology, beautification
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce názvu „Podoby inzerce subjektů estetické chirurgie v letech 2011–2012“ se snaží přiblížit současnou oblast estetické chirurgie. Zásadní roli hraje komerční komunikace, jež se podílí na změně vnímání této oblasti. V práci je nejprve představen diskurz estetické chirurgie mimo lékařskou praxi. Ten přibližuje obecné informace o produktu a cílové skupině. Důležitou roli zde hraje jasné genderové vymezení – na ženy je cílena absolutní většina komerčních sdělení z této oblasti. Následuje analýza podob inzerce, která vychází z materiálů v tisku (především časopisy pro ženy). Cílem je postihnout hlavní motivy, které formují podobu inzerce. Mezi ně patří využití techniky nebo autority lékaře v komerční rovině sdělení. Tyto motivy jsou popsány a v poslední části jsou interpretovány v širším kontextu. Ten zahrnuje myšlení těla, jež je v souvislosti s estetickou chirurgií podstatným prvkem. Tělo se v inzerci stává znakem, který hraje roli vzoru. Ten působí jako apel na ženy tím, že podtrhuje strach ze stárnutí. Estetická chirurgie jako disciplína však naznačuje jiné chápání těla: jako zdroje. Interdisciplinární charakter této práce rozvede tuto problematiku také v souvislosti s etickými otázkami.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor thesis „Forms of Aesthetic Surgery Subjects Advertising in the Years 2011–2012“ focuses on the contemporary field of aesthetic surgery. There is initially introduced the discourse of aesthetic surgery out of the medical practice. This part provides general information about the product and the target group. The important fact is the key role of influence aimed at women. The first chapter presented the commercial discourse of aesthetic surgery, which depends on the possibility of entry into the public space. The second chapter analyses the main themes in the advertisement, that determine its shape. The final chapter dealt with the interpretation of the initial conditions in a broader context. The image of beautiful women in advertising acts as a pattern that raises the fear of old age. Aesthetic surgery also has a significant influence on the perception of the body. The body as an entity and object is an essential part of this sector and allows you to carry out the services offered. This puts the body into position of the material. The last part brings interdisciplinary interpretation of the body (Merlau-Ponty) and the technology (Heidegger). The important aspect is question of ethics.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. František Brezík 24.83 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. František Brezík 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. František Brezík 49 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Tereza Klabíková Rábová 43 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Denisa Kasl Kollmannová, PhD. 207 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 51 kB