velikost textu

Časopis Raut, proč nemají graficky výjimečné časopisy na růžích ustláno?

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Časopis Raut, proč nemají graficky výjimečné časopisy na růžích ustláno?
Název v angličtině:
Magazine raut , why is life of graphically exceptionas magazine not a bed of roses?
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Korábková
Vedoucí:
Mgr. Jaroslav Slanec
Oponent:
Doc. Filip Láb, PhD.
Id práce:
125810
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
časopis Raut, grafický design, 90. léta, typografie, české časopisy
Klíčová slova v angličtině:
the magazine Raut, graphical design, 1990s, typography, Czech magazines
Abstrakt:
Anotace (abstrakt) Práce Časopis Raut, proč nemají graficky výjimečné časopisy na růžích ustláno? podrobně popisuje časopis, který vycházel počátkem 90. let. Detailním způsobem se věnuje jednotlivým prvkům jeho mimořádné grafické úpravy. Její výjimečnost vychází nejen z nezvyklého formátu Rautu, ale i z velkorysé práce s obrazovým materiálem a typografií, která se vymyká běžným pravidlům pro časopiseckou produkci. Neobvyklost Rautu se týká i obsahového zaměření časopisu, které má přesah směrem k národnostnímu podtónu. Pro hlubší pochopení Rautu je nezbytné zasazení časopisu do kontextu 90. let, který byl pro jeho vznik klíčový. Vzhledem k výlučnosti Rautu na časopis reagoval tisk, odlišně český a zahraniční, přičemž tato práce sestavuje mediální obraz Rautu. Součástí práce je i rozhovor se šéfredaktorem a art direktorem Rautu Alešem Najbrtem. Rautu vyšlo pouze pět čísel a na jeho zániku se podílelo několik faktorů. Z nich vychází závěr práce, který lze zobecněné podobě aplikovat na jiné časopisy s výjimečnou nebo nezvyklou grafickou úpravou.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis Magazine Raut, why is life of graphically exceptional magazines not a bed of roses? describes in detail the magazine which was published at the beginning of the 1990s. It gives a detailed description of different elements of extraordinary layout of the magazine Raut. Its uniqueness comes not only from an unusual format of magazine but also from generous work with images and typography which broke the usual rules for magazine production. Unusualness of the magazine Raut also concern the focus of the magazine which overlaps toward national undertone. For a deeper understanding for the magazine Raut is necessary to put the magazine into a context of the 1990s that was crucial for its formation. Due to the exclusivity of the magazine Raut the press responded to it in different ways Czech and foreign and the thesis compiles media image of the magazine Raut. The thesis also includes an interview with Managing Editor and Art Director of the magazine Raut Ales Najbrt. Only five issues of the magazine Raut were published and its demise was due to several factors. The conclusion of the thesis is based on those factors and the conclusion can be generalized to apply to any other form of magazines with exceptional or unusual graphic design.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Korábková 4.04 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Korábková 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Korábková 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jaroslav Slanec 129 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Filip Láb, PhD. 132 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 47 kB