velikost textu

Mystifikace médií ohledně uvedení telefonu iPhone 5 a její dopady na společnost Apple

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mystifikace médií ohledně uvedení telefonu iPhone 5 a její dopady na společnost Apple
Název v angličtině:
Media misdirection regarding to the introduction of iphone 5 and its impacts on Apple Inc
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martina Jiříková
Vedoucí:
Ing. Miloš Čermák
Oponent:
Mgr. Pavel Kasík
Id práce:
125809
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Média a jejich vliv, telefon, iPhone, Apple, fiktivní zpráva, výzkum, kvantitativní obsahová analýza.
Klíčová slova v angličtině:
Media and their impact, phone, iPhone, Apple, fictitious news, research, quantitative content analysis.
Abstrakt:
Bakalářská práce se věnuje události ze 4. října 2011, kdy byl v kalifornském městě Cupertino představen nový telefon společnosti Apple – iPhone 4S. Ačkoli společnost Apple nikdy nevydala oficiální zprávu o tom, jaký model telefonu bude uveden, média několik měsíců předem přinášela nepravdivé informace, že půjde o zcela novou generaci telefonu – iPhone 5. Když tedy společnost Apple představila pouze vylepšený model stávajícího iPhonu 4, a to iPhone 4S, přineslo to řadu zklamaných reakcí ze strany zákazníků, fanoušků i akcionářů samotné společnosti, kteří uvěřili zavádějícím informacím uváděným v médiích. Práce zkoumá za využití kvantitativní obsahové analýzy, jak některá média mystifikovala veřejnost, a na výše zmíněném příkladu demonstruje, jaké dopady mohou fiktivní zprávy prezentované v médiích přinést.
Abstract v angličtině:
The Bachelor thesis focuses on the event of 4 October 2011, the new Apple - iPhone 4S was introduced in Cupertino, California. Although Apple never made a formal statement on what model of phone will be introduced, media brought false information that it is going to be the new generation - iPhone 5. Therefore, when Apple introduced only upgraded model of the current iPhone 4 - iPhone 4S, it has brought many disappointed reactions from customers, fans and shareholders of the company itself, who believed in the misleading information reported in the media. The thesis examines, using quantitative content analysis, how some media mystified the public. The above example demonstrates what the impact of such fictitious messages on our society really is.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martina Jiříková 2.96 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martina Jiříková 41 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martina Jiříková 29 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Miloš Čermák 102 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavel Kasík 211 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 56 kB