velikost textu

Proměny Zahradního Města - Záběhlic očima starousedlíků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Proměny Zahradního Města - Záběhlic očima starousedlíků
Název v angličtině:
Changes of Zahradní Město – Záběhlice in lifestories of its natives
Typ:
Diplomová práce
Autor:
Bc. Dana Kolářová
Vedoucí:
prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.
Oponent:
Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D.
Id práce:
125751
Fakulta:
Fakulta humanitních studií (FHS)
Pracoviště:
Pracoviště Orální historie - soudobých dějin (24-KOHSD)
Program studia:
Humanitní studia (N6107)
Obor studia:
Orální historie - soudobé dějiny (OHSD)
Přidělovaný titul:
Mgr.
Datum obhajoby:
3. 2. 2014
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Zahradní Město, Záběhlice, venkov, Sokol, pouť, baráčníci, paneláky, doprava, rybník, Botič
Klíčová slova v angličtině:
Zahradní Město, Záběhlice, countryside, Sokol, fair, „baráčníci“, blocks of flats, traffic, pond, Botič
Abstrakt:
Abstrakt Tématem diplomové práce je pohled starousedlíků na vývoj Zahradního Města a tzv. starých Záběhlic a jejich zkušenost s proměnou této oblasti. Práce využívá metody orální historie, analyzuje a interpretuje rozhovory s lidmi, kteří se zde narodili nebo v této oblasti prožili většinu aktivního života. Na tomto základě pak ukazuje změny, kterými oblast Zahradního Města a tzv. starých Záběhlic prošla především v průběhu posledních přibližně padesáti let, a v zásadě prochází dodnes. Ukazuje přerod periferie v širší centrum hlavního města Prahy, které dnes čelí typickým civilizačním problémům současnosti. Zahradní Město je jeho obyvateli vnímáno jako samostatný celek, nicméně katastrálně se jedná „pouze“ o část pražské čtvrti Záběhlice. Vzájemný vztah obyvatel Zahradního Města a starých Záběhlic je dalším tématem, kterého se tato diplomová práce dotýká, pokouší se jej zmapovat a ukázat možné faktory, které tento vztah formují. Součástí práce je také historický úvod, který přináší základní informace o vývoji Záběhlic, popisuje formování a správní členění Velké Prahy, v metodické části je pak prostor věnován popisu plánování, přípravy a realizace samotného projektu, kde jsou ukázány jednotlivé postupy a také problémy, které se v průběhu práce objevily.
Abstract v angličtině:
Abstract The topic of this thesis is the way native inhabitants look at the changes of Zahradní Město and the old part of Záběhlice. It also describes its inhabitants' experience of these changes. The thesis employs the methodological approach of oral history, analyzing and interpreting interviews with people who were born or have spent the majority of their active life in that particular area. As a result, what comes to light is how much Zahradní Město and the old part of Záběhlice have changed over the last fifty years and, in a certain way, is changing still. It shows the evolution of a distant suburb as it came to be a part of the wider city centre of Prague, which faces typical urbanisation problems now. According to its inhabitants, Zahradní Město is best considered an independent part of Prague, even though it is officially „just“ a part of Záběhlice. The mutual relationship of the inhabitants of Zahradní Město and the old part of Záběhlice is another topic of this thesis, as it tries to describe this relationship and find possible factors that have formed it. The thesis starts with an historical overview, following the way Prague was formed and divided regarding municipal administration. It then moves on to methodology, which describes the process of planning and the realization of the project itself, describing individual steps and also problems that came up during the project work.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Dana Kolářová 9.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Dana Kolářová 40 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Dana Kolářová 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PaedDr. Miroslav Vaněk, Ph.D. 176 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. et Mgr. Lenka Krátká, Ph.D. 313 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 130 kB