velikost textu

Propagace českých televizních pořadů prostřednictvím Facebooku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Propagace českých televizních pořadů prostřednictvím Facebooku
Název v angličtině:
Promotion of original czech tv shows through facebook
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Johana Fundová
Vedoucí:
Ing. Miloš Čermák
Oponent:
PhDr. Milan Šmíd
Id práce:
125714
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Facebook, sociální sítě, televizní pořad, televizní stanice, televize, propagace, komunikace televizních stanic, marketing, média
Klíčová slova v angličtině:
Facebook, social networks, TV program, TV station, television, promotion, television communications, marketing, media, media promotion
Abstrakt:
Abstrakt Hlavním cílem této bakalářské práce je zjistit, do jaké míry české televizní stanice využívají Facebook pro propagaci svých pořadů a komunikaci s diváky a jakým způsobem tak činí. V teoretické části je charakterizována sociální síť Facebook, její postavení v České republice a působení médií na Facebooku. Dále je obsažena základní terminologie a definice nezbytné pro pochopení fungování facebookové stránky a vysvětleny nástroje, které mohou administrátoři stránek využívat. Teoretická část je zakončena charakteristikou dalších internetových aktivit, které televizní stanice při své propagaci využívají, a jejich propojení s Facebookem. Praktická část je rozdělena do dvou částí. V první části se práce zaměřuje na působení hlavních českých televizních korporací a stanic na Facebooku. Je vymezen způsob jejich komunikace a případně charakterizován tým, který se o komunikaci prostřednictvím sociálních sítí v televizních stanicích stará. V druhé části následuje komparace třech facebookových stránek konkurenčních televizních stanic a třech stránek vybraných konkurenčních pořadů. V závěru jsou shrnuty výsledky a doporučení plynoucí z poznatků z praktické části.  
Abstract v angličtině:
Abstract The main purpose of this thesis is to find out how much Czech TV channels use Facebook to promote their shows, communicate with their viewers, and how they do it. In the theoretical part, there is a characterization of social network Facebook, its position in the Czech Republic, and classical media activity on Facebook. There is basic terminology and definitions necessary to understand Facebook page functions. Also tools that administrators can use are described. The conclusion of the theoretical part focuses on characteristics of other internet activities that TV channels use for their promotion and their connections to Facebook. Practical part of the thesis is divided into two parts. The first part focuses on main Czech TV corporations and channels and their activities on Facebook. There is a description of their communication and a characterization of teams that take care of the communication through social networks. In the second part, there is a comparison of three Facebook pages of different TV channels and three Facebook pages of different TV shows. The conclusion of the practical part offers recommendations that were found in the comparisons of different Facebook pages.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Johana Fundová 7.47 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Johana Fundová 58 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Johana Fundová 46 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Ing. Miloš Čermák 103 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Milan Šmíd 197 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 56 kB