velikost textu

Premonstrátské školství na českém území v 19. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Premonstrátské školství na českém území v 19. století
Název v angličtině:
Premonstratensian Education in the Czech Territory in the 19th Century
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
ThLic. Lenka Jeřábková
Oponenti:
doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D.
Doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D.
Id práce:
125636
Fakulta:
Katolická teologická fakulta (KTF)
Pracoviště:
Katedra pastorálních oborů a právních věd (26-KPAO)
Obor studia:
Katolická teologie (T)
Přidělovaný titul:
---
Datum obhajoby:
18. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Premonstráti; Dějiny školství; 19. století; Výuka náboženství; Pastorální teologie
Klíčová slova v angličtině:
Premonstratensians; History of Education; 19th century; Religious Education; Pastoral Theology
Abstrakt:
ABSTRAKT Premonstrátské školství na českém území v 19. století Tato specifická studie přispívá k poznání dějin řádu na našem území v 19. století a zkoumá působení premonstrátských řeholníků na školách, jež sami zřizovali. Téma je pojato v širším kontextu školství zkoumaného období, a proto podává rovněž charakteristiku organizace systému škol a vzdělávání a věnuje se též z různých hledisek specifické problematice náboženské výuky a výchovy. V rámci vlastního tématu je charakterizován premonstrátský řád a zhodnoceno jeho školské působení v průběhu celých řádových dějin, rozsáhlá část je věnována strahovskému klášteru a jeho školským zařízením, zejména školám obnoveným a převzatým ve zkoumaném období. Závěrečná část charakterizuje ostatní řádové školy téhož období na území Čech a Moravy.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT Premonstratensian Education in the Czech Territory in the 19th Century This specific study contributes to the knowledge of the Order in our territory in the course of the 19th century and it explores the activity of the Premonstratensian in the schools established by them. The topic is approached in the broader context of the education of the examined era. The study explains the characteristics of the schooling and education organisation system as well, focusing on the specific problematic of religious schooling and education from various points of view. As part of the argument, the Order of Canons Regular of Prémontré is described and an evaluation of its educational activities in the course of all the history of the Order is provided. A significant part of the study is dedicated to the Strahov Abbey and its educational facilities, especially to the schools that were restored or undertaken by the Order in the researched period. The conclusive part characterises other schools run by orders in the territories of Bohemia and Moravia.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce ThLic. Lenka Jeřábková 1.67 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce ThLic. Lenka Jeřábková 67 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky ThLic. Lenka Jeřábková 65 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Ing. Mgr. Aleš Opatrný, Th.D. 57 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. Mgr. Michal Kaplánek, Th.D. 62 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 2.85 MB