velikost textu

Mediální obraz arabského jara v Mladé frontě DNES a Lidových novinách

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální obraz arabského jara v Mladé frontě DNES a Lidových novinách
Název v angličtině:
The depiction of the arab spring in newspapers mlada fronta dnes and lidove noviny
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Menclová
Vedoucí:
Doc. Filip Láb, PhD.
Oponent:
Mgr. Jan Ždimera
Id práce:
125622
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Občanská žurnalistika - arabské jaro - Egypt - digitální fotografie - amatérská fotografie - sociální sítě - Instagram - Demotix
Klíčová slova v angličtině:
Citizen journalism - Arab Spring - Egypt - digital photography - vernacular photography - social media - Instagram - Demotix
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce Mediální obraz arabského jara v Mladé frontě DNES a Lidových novinách se zabývá mediální prezentací událostí kolem tzv. arabského jara, konkrétně kolem revoluce, která proběhla v Egyptě v roce 2011. Účelem je zkoumat tyto události v souvislosti s rozvojem občanské žurnalistiky. Práce je teoreticko-praktického charakteru. V první části dochází k teoretickému vymezení zkoumané problematiky s cílem přiblížit okolnosti, za jakých události v Egyptě proběhly, a blíže popsat fenomén občanské žurnalistiky ve vztahu k fotografii. Praktickou část tvoří analýza obrazového materiálu publikovaného v Mladé frontě DNES i Lidových novinách a následná komparace a zevšeobecnění získaných výsledků. Kvalitativní výzkum zkoumaných fotografií doplňuje případová studie, jejímž cílem je zmapovat prosakování občanského žurnalismu do českých médií. Tato práce si tudíž klade za cíl nejen porovnat způsob, jakým prezentuje mediální obsahy Mladá fronta DNES a Lidové noviny, ale i dokázat vzrůstající vliv občanských žurnalistů.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis is concerned with the media depiction of so-called Arab Spring, especially with the revolution in Egypt in 2011. The main goal is to analyze photographic materials published in Mladá fronta DNES and Lidové noviny in connection with the phenomenon of citizen journalism. The first part of this work follows both the historical and present situation of citizen journalism and also the development in photojournalism. It also provides some concrete information about revolutions in different Arab states during 2011. The second practical part consists of a visual analysis of pictures published in Czech newspapers Mladá fronta DNES and Lidové noviny. This analysis is followed by a comparison of ways in which these newspapers present news and visual stories. The case study method of research accompanies the qualitative research methodology. The main goal is to prove that the citizen journalism penetrates even the Czech media culture.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Menclová 745 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Menclová 112 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Menclová 48 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Doc. Filip Láb, PhD. 131 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Ždimera 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 49 kB