text size

Nová podoba publicistiky v časopise Respekt po změně formátu

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Nová podoba publicistiky v časopise Respekt po změně formátu
Titile (in english):
The new shape of journalism in the magazine respekt after format change
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Tomáš Pavlíček
Supervisor:
doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Opponent:
Ing. Miloš Čermák
Thesis Id:
125620
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Journalism (23-KZ)
Study programm:
Media and Communications Studies (B7202)
Study branch:
Journalism (Z)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
19/06/2013
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Respekt, proměna, agenda, publicistika, Tabery, relaunch, zpravodajský týdeník
Keywords:
Respekt, transformation, agenda, Tabery, relaunch, news magazine
Abstract (in czech):
Anotace Bakalářská práce Nová podoba publicistiky v časopisu Respekt po změně formátu přibližuje vývoj týdeníku Respekt po přechodu z novinové podoby do klasického barevného magazínu. Nezabývá se samotnou proměnou, ale událostmi, které nadešly v dalších pěti letech a ovlivnily základní složku časopisu – publicistiku. Zkoumá a porovnává, jak se měnila publicistická témata a jaký měla vliv na čtenost periodika. Popisuje změny, které redakce učinila, a rozebírá, jak zasáhly do koncepce týdeníku. Pojednává také o tom, jakou spojitost měly zásahy do obsahu časopisu s nepřetržitě stoupajícím nákladem prodaných výtisku. Práce je rozdělena na oddíl s teoretickými východisky, slovním popisem vývoje týdeníku doplněným vzpomínkami tehdejších šéfredaktorů a obsahuje také analytickou část, která ve zkoumaném období rozebírá tematickou agendu Respektu. Práce je vystavěna na vybraném vzorku vydání mezi lety 2007 až 2013. Výsledky analýzy jsou vyvedeny do přehledných grafů a tabulek. Závěry, které z práce vyplynuly, jsou tak zároveň podložené statistikou, komparativním výzkumem i očitými svědectvími zainteresovaných osob. Práce by měla být komplexním pohledem na posun, jímž týdeník Respekt prošel za více než pět let po své proměně.
Abstract:
Annotation Diploma thesis The new shape of journalism in the magazine Respekt after format change deals with progress of news magazine Respekt after transformation to colored magazine. However, it is not described the transformation itself but it deals with another five years after format change to research new shape of journalism in news magazine Respekt. The structure of topics is compared to find out the influence to circulation. The changes are analysed in three parts of my thesis. It is formed by theory, memories of participants and analytical part including analysis media agenda of Respekt. Results of the analysis are put into clear graphs and tables. The thesis is comprehensive view of news magazine Respekt passed for more than five years after his transformation.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Tomáš Pavlíček 480 kB
Download Attachment to the thesis Bc. Tomáš Pavlíček 125 kB
Download Abstract in czech Bc. Tomáš Pavlíček 60 kB
Download Abstract in english Bc. Tomáš Pavlíček 54 kB
Download Supervisor's review doc. PhDr. Barbora Osvaldová 42 kB
Download Opponent's review Ing. Miloš Čermák 105 kB
Download Defence's report 46 kB