velikost textu

Osobnost Viléma Heckela v československých médiích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Osobnost Viléma Heckela v československých médiích
Název v angličtině:
Personality of Vilem Heckel in the Czechoslovak media
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Stanislav Mitáč
Vedoucí:
PhDr. Alena Lábová, Ph.D.
Oponent:
Miloš Kozumplík
Id práce:
125608
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Vilém Heckel, fotografie padesátá a šedesátá léta, horolezectví padesátá a šedesátá léta, krajinářská fotografie, horolezecká fotografie, časopisy padesátá a šedesátá léta
Klíčová slova v angličtině:
Vilem Heckel, photography 1950s and 1960s, mountaineering 1950s and 1960s, landscape photography, mountain photography, magazines 1950s and 1960s.
Abstrakt:
Abstrakt Cílem této bakalářské práce je představit osobnost a tvorbu Viléma Heckela, jednoho z nejvýznamnějších českých fotografů dvacátého století. Vilém Heckel patřil k tehdejší špičce zejména v oblasti horolezecké, krajinářské, ale také reklamní fotografie. Teoretická část této práce se snaží načrtnout fotografický vývoj Viléma Heckela a věnuje se všem hlavním složkám jeho tvorby. Doplňkem této části je československý mediální a fotografický kontext let 1950–1970. Analytická část se zaměřuje na výzkum publikační činnosti Viléma Heckela ve vybraných dobových periodikách. Nabízí kvantitativní srovnání počtu publikovaných snímků v jednotlivých časopisech, rozebírá Heckelovu publikační činnost a jeho dobový mediální obraz. Pomocí konkrétních fotografií se také snaží ilustrovat Heckelův vizuální styl. Nakonec práce shrnuje přínos tvorby Viléma Heckela v různých obdobích. V přílohách se nachází ukázky jeho titulních fotografií a rozhovor s jeho dcerou Helenou.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor´s thesis „Personality of Vilem Heckel in the Czechoslovak media“ introduces one of the most significant Czech photographers of the 20th century. Vilem Heckel dedicated his work to a mountain photography, landscape photography and also to an advertising photography. Theoretical part of this thesis tries to outline the photographical development of Vilem Heckel and pays attention to the main branches of his work. In addition to this part a Czechoslovak media and photographic context of years 1950–1970 is mentioned. Analytic part represents a research of Vilem Heckel´s publication activity in selected magazines. It offers a quantitative comparsion of published pictures in the magazines, examines Heckel´s publication activity and describes his historical media image. Using concrete pictures it also tries to demonstrate his visual style. Finally, the thesis sums up a contribution of Vilem Heckel in the different time periods. In a supplement section there are examples of Heckel´s front covers and there is also an interview with his daughter Helena.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Stanislav Mitáč 6.32 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Stanislav Mitáč 9.35 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Stanislav Mitáč 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Stanislav Mitáč 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Alena Lábová, Ph.D. 157 kB
Stáhnout Posudek oponenta Miloš Kozumplík 50 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 48 kB