velikost textu

Gay Pride: mediální obraz homosexuality v českých médiích na příkladu pochodu homosexuálů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Gay Pride: mediální obraz homosexuality v českých médiích na příkladu pochodu homosexuálů
Název v angličtině:
Gay pride: the media portrait of homosexuality in czech media based on the example of gay marches
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Mirka Strnadová
Vedoucí:
doc. PhDr. Barbora Osvaldová
Oponent:
Mgr. Tereza Hronová
Id práce:
125589
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
homosexualita, bisexualita, transsexualita, sodomité, homosexuální chování, homoerotické cítění, genderová identita, gay pride, stigma
Klíčová slova v angličtině:
homosexuality, bisexuality, transsexuality, bestiality, homosexual behavior, homoerotic feelings, gender identity, gay pride, stigma
Abstrakt:
Abstrakt Práce zkoumá, jakým způsobem je prezentováno téma homosexuality v českých médiích na příkladu pochodu homosexuálů. Nejprve shrnuji základní pojmy a jejich rozdíly, poté se zaměřuji na historii vnímání homosexuality a postavení gayů ve společnosti. Vybranými jednotkami obsahové analýzy jsou deníky MF Dnes, Právo a Lidové noviny a sledovaným časovým obdobím tři měsíce v okolí konání pochodů v letech 2008 až 2011. V analytické části nejprve charakterizuji pochody, jež se konaly dvakrát v Brně, jednou v Táboře a Praze. O první Queer Parade v Brně se objevily články ve všech analyzovaných novinách, u druhého a třetího pochodu již zájem médií klesá. Nejvíce pozornosti získal Prague Pride v roce 2011. Z analýzy vyplývá, že se o tématice homosexuality a pochodů hrdosti objevilo přes sto článků, jejichž velikost stoupala a klesala úměrně s počtem návštěvníků jednotlivých pochodů. K medializaci tématu také přispívají negativní události, především pokud je pochod napaden extrémisty či kritizován z řad politiků. Negativní a stereotypní výroky v médiích však mohou přispívat k větší stigmatizaci sexuální menšiny, čemuž se práce také věnuje.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis describes the reflection of homosexuality in Czech media on the example of marches of homosexuals. Firstly I clarify the main terms and the differences between them, then I focus on the history of perception of homosexuality and the roles of homosexuals in our society. The chosen units for the content analysis are following periodicals: MF Dnes, Právo and Lidové noviny. The analysis focuses on the articles published in the range of three months from the day the events took place during the years 2008 and 2011. In the analytical part of this thesis I firstly characterize the marches held twice in Brno, once in Tábor and once in Prague. All the periodicals were interested in the first Queer Parade in Brno but their interest in the second and third one dropped. The most media attention achieved the Prague Pride in 2011. There have been over 100 articles about this topic and their size rose and dropped equally with the number of visitors of these events. The interest of the media has also been influenced by any kind of negative event, mainly when the marches were attacked by extremists or criticised by politicians. These negative and stereotypical statements in media can be very influential in the way of stigmatizing sexual minority and it is also one of the aspects which this thesis pays attention to.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Mirka Strnadová 2.34 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Mirka Strnadová 581 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Mirka Strnadová 46 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Mirka Strnadová 39 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Barbora Osvaldová 41 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Tereza Hronová 94 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 496 kB