velikost textu

Tisk na Prachaticku v letech 1945-1948

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Tisk na Prachaticku v letech 1945-1948
Název v angličtině:
The press in the Prachatice district in 1945-1948
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Hana Sichingerová
Vedoucí:
PhDr. Barbara Köpplová, CSc.
Oponent:
Mgr. Lenka Lysoňková
Id práce:
125568
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Prachatice, Prachaticko, prachatický okres, Vimperk, Vimpersko, český regionální tisk, válka, Němci, sudetští Němci, odsun, dosídlování.
Klíčová slova v angličtině:
Prachatice, Prachatice District, Vimperk, Czech Regional Periodic Press, War, Sudeten Germans, Transfer, Resettlement.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Hana Sichingerová 1.16 MB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Barbara Köpplová, CSc. 44 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lenka Lysoňková 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 493 kB