velikost textu

Výuková hodnota seriálových trendů 21. století

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Výuková hodnota seriálových trendů 21. století
Název v angličtině:
Educational value of popular tv shows in 21th.century
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Patrik Kořenář
Vedoucí:
Mgr. Radim Wolák
Oponent:
Mgr. Lucie Šťastná
Id práce:
125517
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Média, seriály, televize, vzdělávání, adolescence, The Big Bang Theory, Dexter, Lost
Klíčová slova v angličtině:
Media, TV shows, TV series, television, education, adolescence, The Big Bang Theory, Dexter, Lost
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Výuková hodnota seriálových trendů 21. století“ rozebírá tři v současnosti populární seriály a analyzuje jejich přidanou výukovou hodnotu. První část se zaměřuje na záměrně i nezáměrně vzdělávací pořady v televizním vysílání, jejich minulost a současnost a rozebírá vzájemný vztah fikčních a dokumentárních pořadů. Druhá část analyzuje informace prezentované v konkrétních seriálech, jejich pravdivost a případnou přidanou vzdělávací hodnotu jak z pohledu diváka, tak z pohledu tvůrců pořadů. Třetí část navrhuje využití jednotlivých seriálů ve formálním i neformálním vzdělávacím procesu na základě nových i existujících modelů.
Abstract v angličtině:
Abstract Bachelor’s thesis „Educational value of popular TV shows in 21st century“ describes three popular TV shows and analyses their educational value. First part focuses on intentional and unintentional educational TV shows in past and present and analyses the differences between documantary and fictional TV series. Second part analyses information, that are beeing presentated in described TV shows, their factional validity and educational value seen both from the view of the audience and the creators of the shows. Third part proposes use of the single TV shows in formal and informal educational process based on both new and existing models.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Patrik Kořenář 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Patrik Kořenář 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Patrik Kořenář 75 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radim Wolák 197 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Šťastná 213 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 486 kB