velikost textu

Hudební stanice v českém televizním vysílání a jejich moderátoři

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Hudební stanice v českém televizním vysílání a jejich moderátoři
Název v angličtině:
Music stations in czech TV broadcasting and their presenters
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ema Klementová
Vedoucí:
PhDr. Milan Kruml
Oponent:
Mgr. Jan Vedral
Id práce:
125514
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
hudební televize, moderátoři, vývoj, programová skladba, MTV, Óčko, komparace
Klíčová slova v angličtině:
music televisions, presenters, history, program structure, MTV, Óčko, komparace
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce srovnává dvě významné hudební televize v českém televizním vysílání, MTV a TV Óčko. Je zde také popsán vývoj první americké hudební stanice MTV a zároveň jsou zde poskytnuty některé paralely mezi prvky ve vývoji americké MTV a vývoji českých hudebních televizí. Obě české hudební televize jsou také srovnány z hlediska programové skladby. Praktická část práce je založena na rozhovorech s moderátory hudebních televizí. Na jejich základě byl hodnocen postoj moderátorů k hudebním stanicím, prostor, který je jim ve vysílání poskytnut a také jejich subjektivní pohledy na postavení dané televizní stanice na trhu a srovnání se stanicemi konkurenčními.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis compares two significant music televisions in Czech television broadcasting, MTV and TV Óčko. Also it describes the development and history of the first American music television MTV and also it provides a view to some similar features of the development of the American MTV and the development of the Czech music televisions. Both Czech music televisions are also compared in terms of the program structure. The practical part of this thesis is based on interviews with four presenters of both Czech music televisions. On the basis of these interviews there has been evaluated an attitude of the presenter to their stations, space that they are provided in the broadcasting and also their subjective views on the positions of music televisions in the Czech media market and their comparison with other music televisions.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ema Klementová 5.49 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ema Klementová 197 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ema Klementová 208 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Milan Kruml 4.57 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jan Vedral 92 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 476 kB