text size

Late-night talk show v USA

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Late-night talk show v USA
Titile (in english):
American late-night talk show
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Šimon Halamásek
Supervisor:
PhDr. Milan Kruml
Opponent:
Mgr. Jana Dorčáková
Thesis Id:
125506
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Media Studies (23-KMS)
Study programm:
Media and Communications Studies (B7202)
Study branch:
Media Studies (MS)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
18/06/2013
Defence result:
Very good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
late-night talk show, Spojené státy americké, televizní vysílání, zábava, televizní pořad, televizní dějiny
Keywords:
late-night talk show, USA, television broadcasting, television talk, entertainment, television format, television history
Abstract (in czech):
Abstrakt Práce se zabývá historií televizního formátu talk show v USA s důrazem na její konkrétní podobu, kterou je late-night talk show. Úvodní část je věnována vzniku televizních sítí a podobě amerického vysílacího trhu v době, kdy se talk show začala vyvíjet. Práce se krátce věnuje i rádiovému vysílání, které významně ovlivnilo televizi. Mnohé tváře talk show, jež diváci znali z televizních obrazovek, v rádiu začínaly. V další kapitole se práce zprvu věnuje teoretickému popisu talk show jako formátu a charakterizuje některé důležité prvky, které by měla talk show formálně splňovat. Následuje popis vývoje talk show od počátku padesátých let do přelomu tisíciletí. Tato kapitola je dělena na několik období. Každé z nich je charakterizováno několika televizními osobnostmi a vybranými pořady, které měly pro talk show zásadní význam. Závěr práce je věnován rozboru pěti vybraných late-night talk shows, které se v současnosti objevují na televizních obrazovkách ve Spojených státech amerických. Těmi jsou Late Show with David Letterman, The Tonight Show with Jay Leno, The Late Late Show with Craig Ferguson, Late Night with Jimmy Fallon a Chelsea Lately. Každý z moderátorů je krátce představen a následuje popis toho, co se během vysílání vybrané late-night talk show odehrává. Závěr analýzy u každého pořadu zkoumá naplnění formálních náležitostí talk show a všímá si rozdílů mezi nimi.
Abstract:
Abstract This thesis focuses on the history of talk show in USA with emphasis on its specific form, which is late-night talk show. The first chapter focuses on the creation of new television networks and the overall state of american broadcasting during the first era of the television talk show format. The thesis briefly describes radio broadcasting which served not only as an important source of inspiration for television but also as a starting platform for most talk show hosts. Next chapter theoretically approaches talk show as a format and establishes some of the important aspects that a talk show should fulfill. This chapter is followed by a historical insight into how talk show has evolved from the early fifties until the dawn of a new millennium. It is separated into several time periods, each of which are characterized by particular television personalities, as well as examples of important talk shows that had a greater impact on the talk show as a format. The last chapter focuses on analyzing several late-night talk shows that are still on air. These talk shows are – Late Show with David Letterman, The Tonight Show with Jay Leno, The Late Late Show with Craig Ferguson, Late Night with Jimmy Fallon and Chelsea Lately. Each talk show host is briefly introduced, followed up by a detailed description of what happens during the whole show. The analysis also covers information about whether the show can be called a talk show, based on the formal definitions introduced in the beginning of this thesis.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Šimon Halamásek 3.68 MB
Download Abstract in czech Bc. Šimon Halamásek 54 kB
Download Abstract in english Bc. Šimon Halamásek 40 kB
Download Supervisor's review PhDr. Milan Kruml 2.98 MB
Download Opponent's review Mgr. Jana Dorčáková 44 kB
Download Defence's report 467 kB