velikost textu

Late-night talk show v USA

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Late-night talk show v USA
Název v angličtině:
American late-night talk show
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Šimon Halamásek
Vedoucí:
PhDr. Milan Kruml
Oponent:
Mgr. Jana Dorčáková
Id práce:
125506
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
late-night talk show, Spojené státy americké, televizní vysílání, zábava, televizní pořad, televizní dějiny
Klíčová slova v angličtině:
late-night talk show, USA, television broadcasting, television talk, entertainment, television format, television history
Abstrakt:
Abstrakt Práce se zabývá historií televizního formátu talk show v USA s důrazem na její konkrétní podobu, kterou je late-night talk show. Úvodní část je věnována vzniku televizních sítí a podobě amerického vysílacího trhu v době, kdy se talk show začala vyvíjet. Práce se krátce věnuje i rádiovému vysílání, které významně ovlivnilo televizi. Mnohé tváře talk show, jež diváci znali z televizních obrazovek, v rádiu začínaly. V další kapitole se práce zprvu věnuje teoretickému popisu talk show jako formátu a charakterizuje některé důležité prvky, které by měla talk show formálně splňovat. Následuje popis vývoje talk show od počátku padesátých let do přelomu tisíciletí. Tato kapitola je dělena na několik období. Každé z nich je charakterizováno několika televizními osobnostmi a vybranými pořady, které měly pro talk show zásadní význam. Závěr práce je věnován rozboru pěti vybraných late-night talk shows, které se v současnosti objevují na televizních obrazovkách ve Spojených státech amerických. Těmi jsou Late Show with David Letterman, The Tonight Show with Jay Leno, The Late Late Show with Craig Ferguson, Late Night with Jimmy Fallon a Chelsea Lately. Každý z moderátorů je krátce představen a následuje popis toho, co se během vysílání vybrané late-night talk show odehrává. Závěr analýzy u každého pořadu zkoumá naplnění formálních náležitostí talk show a všímá si rozdílů mezi nimi.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis focuses on the history of talk show in USA with emphasis on its specific form, which is late-night talk show. The first chapter focuses on the creation of new television networks and the overall state of american broadcasting during the first era of the television talk show format. The thesis briefly describes radio broadcasting which served not only as an important source of inspiration for television but also as a starting platform for most talk show hosts. Next chapter theoretically approaches talk show as a format and establishes some of the important aspects that a talk show should fulfill. This chapter is followed by a historical insight into how talk show has evolved from the early fifties until the dawn of a new millennium. It is separated into several time periods, each of which are characterized by particular television personalities, as well as examples of important talk shows that had a greater impact on the talk show as a format. The last chapter focuses on analyzing several late-night talk shows that are still on air. These talk shows are – Late Show with David Letterman, The Tonight Show with Jay Leno, The Late Late Show with Craig Ferguson, Late Night with Jimmy Fallon and Chelsea Lately. Each talk show host is briefly introduced, followed up by a detailed description of what happens during the whole show. The analysis also covers information about whether the show can be called a talk show, based on the formal definitions introduced in the beginning of this thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Šimon Halamásek 3.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Šimon Halamásek 54 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Šimon Halamásek 40 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Milan Kruml 2.98 MB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Jana Dorčáková 44 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 467 kB