velikost textu

Mediální obraz událostí Palachova týdne ve vybraných denících

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Mediální obraz událostí Palachova týdne ve vybraných denících
Název v angličtině:
The media portrait of the "Palach week" in selected newspapers
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Renata Fulínová
Vedoucí:
PhDr. Petr Bednařík, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Pavla Francová
Id práce:
125504
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Abstrakt Bakalářská práce „Mediální obraz událostí Palachova týdne ve vybraných denících“ se zabývá událostmi, které se ve dnech 15. 1. - 21. 1. 1989 odehrály v Československu, a později dostaly název Palachův týden. Prostřednictvím analýzy článků práce popisuje, jak je v lednu 1989 zobrazovaly deníky Rudé právo, Mladá fronta a Lidové noviny. Dále se práce zaměřuje na leden výročních let 1990, 1999 a 2009 a zjišťuje, zda a popřípadě jak se mediální obraz událostí změnil. Práce obsahuje popis nejzásadnějších historických, politických a společenských událostí v rozmezí let 1968-2009 s důrazem na osobnost Jana Palacha, lednový týden 1989 a vývoj periodického tisku v jednotlivých etapách a dále zahrnuje přílohu s rešeršemi obsahu článků a kompletní znění veškerých článků týkajících se tématu.
Abstract v angličtině:
Abstract This bachelor thesis called „The media portrait of the ‚Palach week‘ in selected newspapers“ deals with the events which took place between the 15th of January and the 21st of January 1989 in former Czechoslovakia, later named as the Palach week. This thesis describes how the periodicals Rudé právo, Mladá fronta and Lidové noviny presented these events in 1989. This work also focuses on the annual years 1990, 1999 and 2009 and explores if and how the media presentation of these events has changed. This thesis also describes the most significant historical, political and social events during years 1968 and 2009 paying closer attention to Jan Palach, the events of January 1989 and the major changes in press over time. Furthemore this thesis contains the main topics of each article and also complete transcription of all articles about the explored topic.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Renata Fulínová 1.67 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Renata Fulínová 1.2 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Renata Fulínová 96 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Renata Fulínová 100 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. 93 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Pavla Francová 43 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 479 kB