velikost textu

Srovnání podnětů k utváření osobních hodnot nabízených dětem v časopise Mateřídouška v roce 1981 a 2011

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Srovnání podnětů k utváření osobních hodnot nabízených dětem v časopise Mateřídouška v roce 1981 a 2011
Název v angličtině:
Comparison of stimulants for forming personal values offered to young people by magazíne Mateřidouška in years 1981 and 2011
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Budská, DiS.
Vedoucí:
Mgr. Radim Wolák
Oponent:
Mgr. Lucie Šťastná
Id práce:
125500
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra mediálních studií (23-KMS)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Mediální studia (MS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
dětské časopisy, časopis Mateřídouška, osobní hodnoty, obsahová analýza, vliv médií
Klíčová slova v angličtině:
magazines for children, Mateřídouška magazine, personal values, analysis of content, media influence
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Budská, DiS. 3.52 MB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Kateřina Budská, DiS. 73 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Radim Wolák 196 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Lucie Šťastná 209 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 506 kB