velikost textu

Estimating the Extent of Inefficiencies in the Czech Health Care System

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Estimating the Extent of Inefficiencies in the Czech Health Care System
Název v češtině:
Odhadování rozsahu neefektivit v Českém zdravotnictví
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tomáš Pachovský
Vedoucí:
Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Michal Paulus
Id práce:
125443
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Neefektivita ve zdravotnictví, literature review, odhad, health economics
Klíčová slova v angličtině:
Health care inefficiency, literature review, estimation, health economics
Abstrakt:
Abstrakt V této práci jsme se pokoušeli najít možné metody odhadování rozsahu neefektivit ve zdravotnictví a aplikovat je na česká data. Na toto téma jsme přezkoumali aktuální literaturu a vybrali z ní 3 metody, které jsme použili k odhadům v této práci. Odhadli jsme, že chyby a podvody vzhledem k placení a poskytování péče v roce 2010 stály zhruba 9,5 až 25,8 miliard Kč, že extra péče pro lidi zneužívající opiátové léky na předpis stály v roce 2011 přibližně 247,8 milionů Kč a že extra náklady na zbytné porody císařským řezem se v roce 2011 vyšplhaly na 184,4 milionů Kč. Také jsme rozebrali náklady na České zdravotnictví z roku 2010 a srovnali ukazatele se zahraničím, abychom odhalily další možné problémy.
Abstract v angličtině:
Abstract In this thesis, we tried to find possible methods of estimation the extent of inefficiencies in healthcare and apply them on Czech data. We reviewed recent literature on this subject and from the literature we selected 3 methods that were used in this thesis. We estimated that costs of error and fraud concerning payments and provision of care in 2010 is roughly between 9,5 to 25,8 billion CZK, extra treatment for people abusing prescription opioids cost approximately 247,8 million CZK in 2011 and that costs of unnecessary use of C-Section in 2011 amounted to 184,4 million CZK. We also broke down the 2010 Czech healthcare expenditures and compared indicators across countries to uncover other possible problems.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tomáš Pachovský 1.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tomáš Pachovský 143 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tomáš Pachovský 81 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Bc. Petr Janský, M.Sc., Ph.D. 234 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Michal Paulus 223 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 45 kB