velikost textu

Americká válka v Iráku: motivy a následky

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Americká válka v Iráku: motivy a následky
Název v angličtině:
The U.S. War in Iraq: Motivation and Impacts
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Beková
Vedoucí:
PhDr. Jan Bečka, Ph.D.
Oponent:
Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.
Id práce:
125393
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
My Lai - Abú Ghrajb - USA - The New York Times - The Washington Post - média - moc - informační kvalita
Klíčová slova v angličtině:
My Lai - Abu Ghraib - USA - The New York Times - The Washington Post - media - power - information quality
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce analyzuje mediální obsahy zabývající se masakrem v My Lai a aférou mučení vězňů v Abú Ghrajb uveřejněné v denících The New York Times a The Washington Post v období od 12. listopadu 1969 do 12. prosince 1969, respektive od 28. dubna 2004 do 28. května 2004. Metodologické ukotvení práce poskytují principy obsahové mediální analýzy. Komparací mediálních přístupů k výše uvedeným událostem z války ve Vietnamu a z druhé války v Zálivu práce zkoumá dopady transformace přístupu vládní administrativy Spojených států amerických k americkým médiím na kvalitu poskytovaných informací. Práce ověřuje hypotézu, že účinnost restriktivních opatření vůči médiím přijatých vládou USA v souvislosti s válkou v Iráku, která měla zajistit utajení některých kontroverzních skutečností, nebyla plně účinná.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis analyses media coverage of the My Lai Massacre and the Abu Ghraib torture and prisoner abuse scandal in American daily newspapers The New York Times and The Washington Post published in the period from November 12, 1969 to December 12, 1969 as for the My Lai Massacre, and from April 28, 2004 to May 28, 2004 as for the Abu Ghraib Scandal. The methodology of the thesis is derived from the principles of content media analysis. The thesis uses the method of comparison of the above mentioned incidents from the Vietnam and Iraq War, respectively, to examine the impacts of the transformation of the US policy towards media on the quality of the reported information. This thesis verifies the hypothesis that the goals of the restrictive measures taken by the US government against media during and before the Iraq War, have not been met in every aspect and that some controversies which were to be kept classified came public in consequence.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Beková 647 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Beková 71 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Beková 5 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Bečka, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 105 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 31 kB