velikost textu

Programovatelní nelidští aktéři - analýza sociotechnické imaginace geeků

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Programovatelní nelidští aktéři - analýza sociotechnické imaginace geeků
Název v angličtině:
Programmable non-human actors - analysis of geeks´ sociotechnical imaginary
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tadeáš Michalik
Vedoucí:
Mgr. Pavol Fabuš
Oponent:
Mgr. Marie Dlouhá
Id práce:
125214
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
geekové, programátoři, open-source, technologie, sociotechnický system, sociální imaginace, sociotechnická imaginace, ne-lidští aktéři
Klíčová slova v angličtině:
geeks, programmers, open-source, technology, sociotechnical system, social imaginary, sociotechnical imaginary, non-human actors
Abstrakt:
V tomto kvalitativním výzkumu jsem analyzoval dvě diskuse počítačových geeků, vztahující se k možnosti uplatnění distribuované verzovací platformy GiHub v legislativním procesu. V teoretické části jsem se zabýval standardním pojetím technologií na Západě a alternativními sociálními teoriemi technologií. Dále jsem situoval geeky do odpovídajícího politického kontextu. Geekové se definují na základě svého vztahu k počítačovým technologiím, sami je programují a jsou kolektivně jejich autory. Ve výzkumné části analyzuji jejich diskusi z pohledu sociotechnické imaginace, abych zjistil, jakým způsobem rozumí artefaktům, které vytvářejí, jak se skrze technologie vztahují ke společnosti a jakou roli v jejich politice technologie hrají. Skrze zkoumání sociotechnické imaginace se pak pokouším propracovat k jejich předporozumění světu a zjistit, jakým typem aktéra pro ně technologie jsou. Tato zjištění dávám do kontextu se standardním přístupem k techologiím a nastiňuji změny, které se oproti standardnímu narativu objevují. Zároveň analyzuji procesy, které se v sociální imaginaci geeků odehrávají, když se snaží o propagaci vlastních forem spolupráce skrze fetišizaci technologií.
Abstract v angličtině:
In this qualitative research I analysed two on-line discussions of "computer geeks" about a possible implementation of a distributed version control system called GitHub into the process of law-making. In the theoretical chapter I recapitulated how technology has been traditionally approached in Western Culture and how it it approached in newer social theories of technology. Then I presented geeks in their political context. Geeks define themselves in relation to computer technology, they program the technology, they are it's authors. In reseach chapter, I analyse their discussion using the social imaginary concept to find out how they understand the artifacts they make, how they relate to society through technology and what role tehcnologies play in their politics. Through investigating this sociotechnical imaginary, I tried to arrive at an understanding of their world and an understanding of what kind of actor technology is for them. I relate these findings to the way technology has been traditionally approached in Western Culture and tried do shed light on some of the changes the Standard Narrative has undergone in their imagination. At the same time, I analyse the processes at work in geeks' imaginary while they proselytize a "technology" as their own fetishised relationships.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tadeáš Michalik 1.26 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tadeáš Michalik 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tadeáš Michalik 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Pavol Fabuš 272 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Marie Dlouhá 198 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 242 kB