velikost textu

Physical and Psychical Spaces in Modern English Literature

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Physical and Psychical Spaces in Modern English Literature
Název v češtině:
Fyzický a psychický prostor v anglické modernistické literatuře
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Martin Štefl
Školitel:
prof. PhDr. Martin Hilský, CSc.
Oponenti:
PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
Id práce:
125202
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Program studia:
Filologie (P7310)
Obor studia:
Anglická a americká literatura (XANL)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
22. 9. 2014
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Modernismus, anglická literatura, prostor, místo, filosofie
Klíčová slova v angličtině:
Modernism, English literature, space, place, philosophy
Abstrakt:
Souhrn (Abstrakt) v českém jazyce Práce se zabývá problematikou vztahu mezi fyzickým a psychologickým prostorem v díle D. H. Lawrence, Virginie Woolfové a Wyndhama Lewise v kontextu filozofie a estetiky počátku dvacátého století s ohledem na změny ve ztvárnění prostoru, místa a lidské osobnosti. Diskuse se zaměřuje na problematiku jednoty lidské subjektivity v povídkách a románech Virginie Woolfové a D. H. Lawrence a sleduje vztah mezi změnou stavů lidské mysli a její interakce s vnějším světem a jeho proměnlivými strukturami. Diskuse se dále zaměřuje na alternativní způsoby „prostorového“ vyjádření procesu decentralizace lidské subjektivity, její prolínání s materiálním světem, hmotou a prostorem a studuje proměnlivý vztah mezi subjektem a jeho vnějškovostí. Zásadním přínosem k diskutované problematice je filozofie konzervativního myslitele, malíře a spisovatele Wyndhama Lewise. Lewis ve svém díle zastává opačnou pozici a trvá na autonomním, soběstačném a centralizovaném pojetí lidské subjektivity, nezávisle na vlivech vnějšího prostředí. Diskuse se dále opírá o srovnání s vybranými estetickými problémy a teoriemi výtvarného umění, především o italský futurismus a Cézannův postimpresionismus a zkoumá jejich vliv na dílo D. H. Lawrence a Wyndhama Lewise.
Abstract v angličtině:
Abstract The thesis discusses affinities between physical and psychical spaces in selected works of D. H. Lawrence, Virginia Woolf and Wyndham Lewis in connection with the main philosophical and aesthetic problems posed by the changes in modernist representation of character with respect to space and place. In doing so, the argument assesses the “in-human humanism” of D. H. Lawrence and Virginia Woolf which manifests itself in the interrelation between states of mind and material universe, the way in which the consciousness accommodates various material “admixtures” and how subjectivity “escapes” from subject to its own outside. Using the conservative thought of Wyndham Lewis as a vital source of comparison, the thesis examines how the interaction of these newly constructed modernist subjectivities with space changes and challenges traditional ideas of unity of self, personal identity and autonomous agency. Drawing on a number of themes from visual arts, the discussion connects these psychical factors with the notions of solidity and fluidity/stability and instability of material reality and individual objects, moving bodies or things in space. As a part of this, the thesis incorporates a detailed discussion of Italian Futurism, especially F. T. Marinetti’s and Umberto Boccioni’s theories of physical transcendentalism, force-lines, ambiente and technological sensitivity.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Martin Štefl 1.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Martin Štefl 120 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Martin Štefl 66 kB
Stáhnout Autoreferát / teze disertační práce Mgr. Martin Štefl 350 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. PhDr. Martin Hilský, CSc. 101 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Chalupský, Ph.D. 45 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. 21 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 86 kB