velikost textu

Prezidentské volby 2012 a hispánští voliči

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Prezidentské volby 2012 a hispánští voliči
Název v angličtině:
2012 Presidential Elections and Hispanic Voters
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Veronika Paulíková
Vedoucí:
Mgr. Jana Sehnálková
Oponent:
Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D.
Id práce:
125181
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hispánci, volby, voliči, klíčová témata, kampaň, volební výsledky
Klíčová slova v angličtině:
Latinos, Hispanics, elections, voters, key issues, campaign, election results
Abstrakt:
Abstrakt Předmětem bakalářské práce je způsob jakým se zaměřili kandidáti Barack Obama a Mitt Romeny ve svých volebních kampaních na hispánské voliče v prezidentských volbách 2012. Cílem práce je analýza strategie kampaně Baracka Obamy a Mitta Romneyho vůči hispánským voličům. V rámci této analýzy budou zhodnoceny postoje, návrhy a plány prezidentských kandidátů k tématům, která byla pro hispánské voliče klíčová. Dále se bude práce zabývat reklamami ve španělštině a návštěvami států s hispánskou populací. Práce také analyzuje odraz kampaní na hlasování hispánských voličů ve volbách 2012. Na základě dostupných internetových článků, statistik, volebních průzkumů a sekundární literatury byla analyzována volební strategie kampaně Baracka Obamy a Mitta Romneyho vůči hispánským voličům. Hodnocení volebních kampaní je doplněno o analýzu toho, jak hispánští voliči ve volbách 2012 hlasovali.
Abstract v angličtině:
Abstract Issue of this bachelor thesis is the way how the presidential candidates Barack Obama and Mitt Romeny have focused in their campaigns on hispanci voters in presidential elections 2012. The target of this work is to analyse a strategy of Obama´s and Romney´s campaign towards Hispanic voters. In this analysis will be reviewed candidates’ attitudes, concepts and plans to themes, which were key for Hispanic voters. Next issue of this work will be advertisements in Spanish and visitations of states with Hispanic population. This work also analyses reflection of this campaigns and particular means on voting of Hispanic voters in 2012 elections. Based on accessible web articles, statistics, election polls, and secondary literature was analysed the strategy of Obama’s and Romney’s election campaign towards the hispanic voters. Weighing up of this election campaigns was added by analysis of Hispanic voting in 2012 elections.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Veronika Paulíková 813 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Veronika Paulíková 64 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Veronika Paulíková 60 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Jana Sehnálková 161 kB
Stáhnout Posudek oponenta Doc. PhDr. Francis D. Raška, Ph.D. 103 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 29 kB