velikost textu

Záujmy Spojených štátov amerických a Kanady v Arktíde

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Záujmy Spojených štátov amerických a Kanady v Arktíde
Název v češtině:
Zájmy Spojených států amerických a Kanady v Arktidě
Název v angličtině:
Interests of the United States and Canada in the Artic
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Žaneta Vargová
Vedoucí:
PhDr. Jan Bečka, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Jan Šír, Ph.D.
Id práce:
125178
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Program studia:
Mezinárodní teritoriální studia (B6702)
Obor studia:
Mezinárodní teritoriální studia (MTS)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Slovenština
Klíčová slova:
Arktída, Kanada, Severozápadná cesta, vnútorné vody, priame základné línie, námorné právo, UNCLOS, Spojené štáty americké
Klíčová slova v angličtině:
Arctic, Canada, Northwest passage, internal waters, straight baselines, Law of the Sea, UNCLOS, United States
Abstrakt:
Severozápadná cesta je potenciálne splavný koridor v arktickej oblasti, ktorý je na západe ohraničený Beafortovým morom a na východe Baffinovým zálivom. Ako sa arktická ľadová pokrývka každým rokom stále viac zmenšuje, táto cesta sa v stredne dlhom časovom horizonte može stať pravidelne splavnou. To so sebou ale prináša množstvo doležitých otázok a problémov úzko súvisiacimi s právnym štatútom prielivu. Táto práca mapuje rozne dovody, prečo sa problémom zaoberať, a sústreďuje sa na Kanadu ako štát, ktorý by mohol byť najviac zasiahnutý komerčným využitím koridoru. Kanadská strana si nárokuje na postavenie Severozápadnej cesty ako vnútorných vod, zatiaľ čo štáty stojace v opozícii, hlavne USA, pokladajú cestu za medzinárodný prieliv. V práci je venovaný priestor prístupom k určení štatútu na základe princípov medzinárodného práva, a to v chronologickom poradí podľa dáta ich vznesenia s dorazom na nárok pomocou priamych základných línií. Avšak práca tvrdí, že medzinárodne právne riešenie nie je to jediné možné a dokonca može byť potenciálne škodlivé pre Kanadu. Hypotézou tejto práce teda je, že existujú aj iné než mezinárodne-právne riešenia tejto situácie. Ponúkajú sa politické riešenia na medzinárodnej úrovni, kde by mala vzniknúť regionálna spolupráca, najmä s USA, umožňujúca bezpečné využívanie potenciálne splavnej Severozápadní cesty. Ďalej existuje sposob riešenia na vnútroštátnej úrovni pomocou úpravy kanadskej legislatívy. Kanadská vláda sa problémom dlhodobo zaoberá a snaží sa posilniť svoje právomoci v oblasti pomocou fyzickej prítomnosti, ale odborníci zdorazňujú, že na fyzickú prítomnosť by malo byť nadviazané diplomaciou a spoluprácou.
Abstract v angličtině:
The Northwest Passage is a potentially navigable seaway in the Arctic that is delimited by the Beaufort Sea in the west and the Buffin Bay in the east. As the Arctic ice cap melts further each year, the Passage may become navigable in the medium term. This brings to light many important questions and problems closely linked to the Passage’s legal status. This thesis first maps the different reasons to deal with the problem and focuses on Canada as the state to be potentially most affected by the Passage’s use. Canada takes the view, that the Northwest Passage are internal waters and the U.S. and the EU, that it is an international strait. The work probes the approaches to determine the status in compliance with the international law as they were claimed chronologically. However, the work stipulates the legal solution is not the only one imaginable and can even be potentially harmful to Canada. Therefore, the next part of the thesis deals with mapping them. A political solution on the international level is offered arguing that cooperation should be established in the region to safely and peacefully use the potentially navigable Passage. The last way to solve the situation lies in national policies as Canada has historically dealt with the issue internally several times. Some of its efforts have also been accepted as international norms. The government has strengthened its monitoring and patrolling activities in the region and enhanced its presence there in the last decade. But experts emphasize that hand in hand with stewardship shoul come diplomacy.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Žaneta Vargová 869 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Žaneta Vargová 42 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Žaneta Vargová 42 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Jan Bečka, Ph.D. 34 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jan Šír, Ph.D. 114 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 27 kB