velikost textu

Předvolební strategie v české prezidentské kampani 2012/13 - srovnání stranických a nestranických kandidátů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Předvolební strategie v české prezidentské kampani 2012/13 - srovnání stranických a nestranických kandidátů
Název v angličtině:
Election strategy of candidates in Czech presidential campaign 2012/2013 – comparison of party and non-party candidates
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Lucie Douděrová
Vedoucí:
PhDr. Mgr. Tomáš Váňa, M.A.
Oponent:
PhDr. Petr Just, Ph.D.
Id práce:
125118
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra politologie (23-KP)
Program studia:
Politologie (B6701)
Obor studia:
Politologie a mezinárodní vztahy (PMV)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
prezidentské volby v ČR 2013, prezidentští kandidáti, přímá volba, předvolební strategie, předvolební kampaň, politický marketing
Klíčová slova v angličtině:
Czech presidential elections 2013, presidential candidates, direct vote, election strategy, election campaign, political marketing
Abstrakt:
Abstrakt Předkládaná bakalářská práce Předvolební strategie v české prezidentské kampani 2012/13 - srovnání stranických a nestranických kandidátů se zabývá kampaní před prvními přímými prezidentskými volbami v České republice v roce 2013, zvláště se pak soustředí na jednotlivé kandidáty a jimi zvolené předvolební strategie s přihlédnutím k jejich stranické příslušnosti. Jedná se o deskriptivní analýzu jednotlivých kampaní vycházející z kritérií Daria Skrzypińského a následnou komparaci jednotlivých klasifikovaných prvků (komunikační strategie, finanční strategie a strategie vztahů mezi jednotlivými kandidáty) a zohledněním případné stranické příslušnosti daného kandidáta. Teze ověřované v této práci se soustředily na výchozí pozici obou skupin kandidátů, výhody či nevýhody jejich kampaní v porovnání s druhou skupinou a úspěšnost jednotlivých kampaní.
Abstract v angličtině:
Abstract The bachelor thesis Election strategy of candidates in Czech presidential campaign 2012/2013 – comparison of party and non-party candidates assesses the election campaign before the first direct vote presidential elections in the Czech Republic in 2013 with regards to the party classification of the candidates. The thesis consists of descriptive analysis of each campaign according to Dariusz Skrzypiński’s criteria and a comparison of those criteria (communication strategy, financial strategy and strategy of relations between candidates) within the party and the non-party candidate campaigns. The assumptions verified in this thesis focus on both party and non-party candidates, advantages and disadvantages of their strategies and their comparison.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Lucie Douděrová 735 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Lucie Douděrová 875 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Lucie Douděrová 141 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Lucie Douděrová 112 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Mgr. Tomáš Váňa, M.A. 538 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Petr Just, Ph.D. 48 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 753 kB