velikost textu

Ekologické kontexty v teorii a praxi výtvarné výchovy

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Ekologické kontexty v teorii a praxi výtvarné výchovy
Název v angličtině:
Environmental context in the theory and practice of art education
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Olga Vršková
Školitel:
doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Oponenti:
doc. RNDr. Václav Vančata, CSc.
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
Id práce:
125083
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
12. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce mapuje transdisciplinární prostředí na rozhraní mezi výtvarnou výchovou a environmentální výchovou. Popisuje přístupy k realizaci cílů environmentální výchovy založené na principech výtvarné výchovy. Ukazuje možnosti, výhody i úskalí plynoucí z provazování environmentální a výtvarné výchovy. Vykresluje terminologické zázemí environmentální výchovy a výchovy k trvale udržitelnému rozvoji realizované v rámci výtvarné výchovy. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
The dissertation thesis traces the interdisciplinary interface between art education and environmental education. It describes approaches to realization of goals of environmental education. It makes known the possibilities, benefits, and pitfalls that emerge from the combination of environmental and art education. It depicts the terminological background of environmental education and education for permanently sustainable development realized within the frame of art education. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Olga Vršková 2.68 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Olga Vršková 150 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Olga Vršková 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Václav Vančata, CSc. 274 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. 286 kB