velikost textu

Kompetence řídících pracovníků ve školství

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Kompetence řídících pracovníků ve školství
Název v angličtině:
Responsibility of the management in education
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Školitel:
Doc.PhDr. Lenka Slavíková, Ph.D.
Oponenti:
doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr.
prof. PhDr. Zdeněk Obdržálek, DrSc.
Id práce:
125078
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce se zabývá analýzou vývoje a komparací kompetencí řídících pracovníků ve školství. Shrnuje různé úhly pohledu z hlediska školství i ziskového sektoru, dokladuje konkrétní příklady literatury teorie managementu. Přínosem práce je nejen analýza současného stavu, ale i stanovení kompetencí řídících pracovníků ve školství a projekt možného měření kompetencí a jeho využití ve školské praxi Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Disertační práce se zabývá analýzou vývoje a komparací kompetencí řídících pracovníků ve školství. Shrnuje různé úhly pohledu z hlediska školství i ziskového sektoru, dokladuje konkrétní příklady literatury teorie managementu. Přínosem práce je nejen analýza současného stavu, ale i stanovení kompetencí řídících pracovníků ve školství a projekt možného měření kompetencí a jeho využití ve školské praxi Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 7.51 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Václav Trojan, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr. 120 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. Zdeněk Obdržálek, DrSc. 904 kB