velikost textu

Metoda trojkroku v práci učitele matematiky, akční výzkum

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Metoda trojkroku v práci učitele matematiky, akční výzkum
Název v angličtině:
A Three-Step Method in the Mathematics Teacher's Work. Action Research.
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Ing. Zdeněk Šíma
Školitel:
doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D.
Oponenti:
prof. RNDr. Jan Kopka, CSc.
doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
Id práce:
125077
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Didaktika matematiky (XDM)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 10. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Matematika stojí již dlouhá léta v popředí zájmu společnosti i jednotlivců. V poslední době se tak děje zejména díky probíhající školské reformě a povinnosti škol připravit své vlastní školní vzdělávací programy. Právě v souvislosti s reformou se ukazuje, jak je nutné, aby ve školách učili kvalitní učitelé, kteří na svém zlepšování neustále pracují. Jednou z možností, jak je toho možné dosáhnout, je využít akční výzkum. Cílem mé práce je mimo jiné přinést evidenci některých možností takového akčního výzkumu. Jedna z oblastí, která vyžaduje naši pozornost, je otázka výukových metod. Výzkum u nás ukázal, že čeští učitelé často prohlašují, že je nové metody nezajímají a že vystačí s těmi, které používají (Maňák, Švec, 2003). Domnívám se však, že je třeba hledat nové způsoby práce a netradiční formou vyučování získat a udržet zájem všech žáků, tedy i těch, kteří se za standardních podmínek chovají v hodině pasivně. Prvním důležitým faktorem je skutečnost, že učitel musí přesvědčit žáka o užitečnosti toho, co se má naučit. Druhým faktorem je důraz na tvořivost, samostatnost při práci, schopnost komunikace a schopnost spolupráce. Třetím faktorem je docílit u žáků pocitu odpovědnosti za vykonanou práci. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Matematika stojí již dlouhá léta v popředí zájmu společnosti i jednotlivců. V poslední době se tak děje zejména díky probíhající školské reformě a povinnosti škol připravit své vlastní školní vzdělávací programy. Právě v souvislosti s reformou se ukazuje, jak je nutné, aby ve školách učili kvalitní učitelé, kteří na svém zlepšování neustále pracují. Jednou z možností, jak je toho možné dosáhnout, je využít akční výzkum. Cílem mé práce je mimo jiné přinést evidenci některých možností takového akčního výzkumu. Jedna z oblastí, která vyžaduje naši pozornost, je otázka výukových metod. Výzkum u nás ukázal, že čeští učitelé často prohlašují, že je nové metody nezajímají a že vystačí s těmi, které používají (Maňák, Švec, 2003). Domnívám se však, že je třeba hledat nové způsoby práce a netradiční formou vyučování získat a udržet zájem všech žáků, tedy i těch, kteří se za standardních podmínek chovají v hodině pasivně. Prvním důležitým faktorem je skutečnost, že učitel musí přesvědčit žáka o užitečnosti toho, co se má naučit. Druhým faktorem je důraz na tvořivost, samostatnost při práci, schopnost komunikace a schopnost spolupráce. Třetím faktorem je docílit u žáků pocitu odpovědnosti za vykonanou práci. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ing. Zdeněk Šíma 4.41 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ing. Zdeněk Šíma 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ing. Zdeněk Šíma 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. dr. J. Kopka, CSc. 244 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc. 119 kB