velikost textu

Fotografie, vizualita a výtvarná výchova

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Fotografie, vizualita a výtvarná výchova
Název v angličtině:
Photos, visuality and art education
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jan Šmíd, Ph.D.
Školitel:
doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc.
Oponenti:
ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
Id práce:
125075
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Specializace v pedagogice (P7507)
Obor studia:
Výtvarná výchova (XVV)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
27. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce s názvem Vizualita, fotografie a výtvarná výchova se zabývá problémem obrazu jako způsobem myšlení a možnostmi transformace reálného světa do konkrétní obrazové formy. Výzkumná část je zaměřena především na zkoumání vizuality na prvním stupni základní školy a zčásti také ve vysokoškolském studiu učitelství výtvarné výchovy Věnuje se obsahu pojmu obraz, obrazu jako souboru mnoha různorodých informací, které jsou „k dispozici" ve světě kolem nás. Triáda pojmů VIZUALITA, FOTOGRAFIE A VÝTVARNÁ VÝCHOVA otevírá nejen vztah mezi obrazností, technickým médiem a vychováváním k estetickému vnímání. Nabízí také prostor pro realizaci konceptů nebo projektů, které jsou zaměřeny především na obraz fotografický, stejně jako umožňuje zkoumat interakci obsahů těchto pojmů. Obecná rovina úvah o vnímání světa jako prostoru, obsahujícího „realitu", směřuje k jistému způsobu pohledu. Tento pohled je ovlivněn především dvěma faktory. Jednak výběrem média fotografie, jednak způsobem přemýšlení o obsazích a poslání obrazů. Zprostředkování fotografických obrazů dětem je stejně důležité jako zprostředkování obrazů klasických. Každá oblast a každé médium - ať již klasická výtvarná technika nebo moderní technické médium - přispívá k rozvoji dětského vnímání a poznávání svými specifiky. Vznik a vývoj fotografického méclia umožnil přirozený posun nejen ve vnímání, popisování a reflexi reality, ale především v možnostech práce s ní, z nichž jednou z nej podstatnějších je funkce edukativní, vzdělávací, výtvarně-výchovná. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This work is about contemporary vizuality and especialy about photography in art education process. I think that picture and photography today in art education concepts is very important and can to children help to decode many latent symbols and informations. My work will give some keys for understand very difficult problems, which are saved into reality. Look at the real scenes of world and at pictures is the same as walk through the photographic gate. This GATE contains many other wals which way the children can use. Photography can be one of many ways how transformed and think reality, how discover mysteries of life and how touch a part of real time. Children and vizuality is one big area for art and art-education at school, especialy on basic school. Good teacher must be good manager of thinking - in this area of goog thinking during the (photo)picture. 1 feel Photography as fundamental problem in univerzity program of art. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jan Šmíd, Ph.D. 12.12 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jan Šmíd, Ph.D. 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jan Šmíd, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PaedDr. Pavel Šamšula, CSc. 84 kB
Stáhnout Posudek oponenta ak. mal. Mgr. Martin Velíšek, Ph.D. 181 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. 347 kB