text size

Štěstí a bolest v českém jazykovém obraze světa - témata kognitivní lingvistiky jako součást výuky na základních školách a gymnáziích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Title:
Štěstí a bolest v českém jazykovém obraze světa - témata kognitivní lingvistiky jako součást výuky na základních školách a gymnáziích
Titile (in english):
Happiness and pain in Czech language picture of the world - topics of cognitive linguistics as part of teaching at primary and secondary schools
Type:
Dissertation
Author:
PhDr. Lenka Palkovská, Ph.D.
Supervisor:
doc.PhDr. Svatava Machová, CSc.
Opponents:
Albena Rangelová, CSc.
doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.
Thesis Id:
125068
Faculty:
Faculty of Education (PedF)
Department:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Study programm:
Education (P7501)
Study branch:
Pedagogy (XPGD)
Degree granted:
Ph.D.
Defence date:
06/06/2008
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Abstract (in czech):
Práce je zaměřena na problematiku postižení pojmů štěstí a bolest v českém jazykovém obraze světa za přispění kognitivní analýzy a výzkumu, ktarý proběhl na víceletém gymnáziu. Toto téma je zasazeno do obecných teoretických východisek kognitivní lingvistiky a mapuje, do jaké míry se poznatky této jazykovědné discipliny objevují ve výuce na 2. a 3. stupni vzdělávání. Zároveň práce naznačuje možné způsoby tohoto propojení vědy a školské praxe. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract:
In my doctoral thesis, I foeused on both eapturing the linguistie pieture of the notions štěstí (happiness) and bolest (pain) in the Czech linguistie pieture of the world, and also on the possibility of incorporating cognitive linguistics topics into Czech language teaching. First of all, I deseribed the notion of cognitive linguistics in connection with psycholinguistics, neurolinguistics, and the theory of artificial intelligence. In this theoretical part, I touch on the problém of cognitive relativism compared to cognitive universalism, based, in particular, on Irena Vaňková's book Co na srdci, to na jazyku (Vaňková et al., 2005). I also briefly dealt with the Russian branch of cognitive linguistics. However, a greater attention was paid to the Polish tradition, and to the summary of linguistie pieture features. There are several defínitions of the linguistie pieture of the world: an interpretation of reality is pointed out in one, the way of segmenting the world, and viewing individual parts in another, the way of existence (appearing) of the world in the third. Irena Vaňková gives the following deseription: "It is possible to penetrate the natural world structures by means of language: quite a few essential things will open to us if the linguistie pieture of the world is explored because the natural world is very tightly linked with its linguistie pieture. The linguistie pieture of the world (especially in the aspect of the so-called naivě view of the World, see Apresjan, 1995) has, in short, 1. experiential character (leading from subjectivity towards the meaning), 2. body-space (and anthropocentric) foundation, and 3. metaphoricmetonyrnic character." (Vaňková et al., 2 0 0 5 , p. 1 9 5 ). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis PhDr. Lenka Palkovská, Ph.D. 6.89 MB
Download Attachment to the thesis PhDr. Lenka Palkovská, Ph.D. 29.54 MB
Download Abstract in czech PhDr. Lenka Palkovská, Ph.D. 151 kB
Download Abstract in english PhDr. Lenka Palkovská, Ph.D. 151 kB
Download Opponent's review Albena Rangelová, CSc. 195 kB
Download Opponent's review doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc. 172 kB