velikost textu

Štěstí a bolest v českém jazykovém obraze světa - témata kognitivní lingvistiky jako součást výuky na základních školách a gymnáziích

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Štěstí a bolest v českém jazykovém obraze světa - témata kognitivní lingvistiky jako součást výuky na základních školách a gymnáziích
Název v angličtině:
Happiness and pain in Czech language picture of the world - topics of cognitive linguistics as part of teaching at primary and secondary schools
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Lenka Palkovská, Ph.D.
Školitel:
doc.PhDr. Svatava Machová, CSc.
Oponenti:
Albena Rangelová, CSc.
doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc.
Id práce:
125068
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
6. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Práce je zaměřena na problematiku postižení pojmů štěstí a bolest v českém jazykovém obraze světa za přispění kognitivní analýzy a výzkumu, ktarý proběhl na víceletém gymnáziu. Toto téma je zasazeno do obecných teoretických východisek kognitivní lingvistiky a mapuje, do jaké míry se poznatky této jazykovědné discipliny objevují ve výuce na 2. a 3. stupni vzdělávání. Zároveň práce naznačuje možné způsoby tohoto propojení vědy a školské praxe. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
In my doctoral thesis, I foeused on both eapturing the linguistie pieture of the notions štěstí (happiness) and bolest (pain) in the Czech linguistie pieture of the world, and also on the possibility of incorporating cognitive linguistics topics into Czech language teaching. First of all, I deseribed the notion of cognitive linguistics in connection with psycholinguistics, neurolinguistics, and the theory of artificial intelligence. In this theoretical part, I touch on the problém of cognitive relativism compared to cognitive universalism, based, in particular, on Irena Vaňková's book Co na srdci, to na jazyku (Vaňková et al., 2005). I also briefly dealt with the Russian branch of cognitive linguistics. However, a greater attention was paid to the Polish tradition, and to the summary of linguistie pieture features. There are several defínitions of the linguistie pieture of the world: an interpretation of reality is pointed out in one, the way of segmenting the world, and viewing individual parts in another, the way of existence (appearing) of the world in the third. Irena Vaňková gives the following deseription: "It is possible to penetrate the natural world structures by means of language: quite a few essential things will open to us if the linguistie pieture of the world is explored because the natural world is very tightly linked with its linguistie pieture. The linguistie pieture of the world (especially in the aspect of the so-called naivě view of the World, see Apresjan, 1995) has, in short, 1. experiential character (leading from subjectivity towards the meaning), 2. body-space (and anthropocentric) foundation, and 3. metaphoricmetonyrnic character." (Vaňková et al., 2 0 0 5 , p. 1 9 5 ). Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Lenka Palkovská, Ph.D. 6.89 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Lenka Palkovská, Ph.D. 29.54 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Lenka Palkovská, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Lenka Palkovská, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta Albena Rangelová, CSc. 195 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Iva Nebeská, CSc. 172 kB