velikost textu

Sociální, institucionální a konfesionální aspekty vývoje české šlechty v pozdním středověku

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sociální, institucionální a konfesionální aspekty vývoje české šlechty v pozdním středověku
Název v angličtině:
Social, institutional and confessional aspect of development of the nobility in the late middle Ages
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Robert Novotný
Školitel:
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
Oponenti:
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc.
doc. PhDr. Libor Jan, Ph.D.
Id práce:
125066
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Historické vědy (P7105)
Obor studia:
České a československé dějiny (XCD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
25. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Jen těžko by se hledalo téma, které se v posledních dvou desetiletích těšilo u českých historikü tak velkému zájmu, jako jsou dějiny šlechty. Uvolnění ideologických zábran, které dosud vymezovaly výzkumu urozené složky společnosti okrajové místo, spustilo po roce 1989 vlnu zájmu o dosud zanedbávanou oblast. Systematický výzkum šlechtických archivü spolu s překotnou recepcí zahraničních metodologických podnětů záhy přinesly řadu pozoruhodných výsledků, především však na poli výzkumu šlechty raně novověké. Byť i v medievistice se nobilita těšila zvýšenému zájmu, badatelé se povětšinou přidrželi biografickogenealogické metody. Vznikly tak velmi pracné a materiálově cenné studie, nicméně zajetí v tradičních postupech často bránilo udělat krok dále a opustit zajeté koleje faktografického způsobu práce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Jen těžko by se hledalo téma, které se v posledních dvou desetiletích těšilo u českých historikü tak velkému zájmu, jako jsou dějiny šlechty. Uvolnění ideologických zábran, které dosud vymezovaly výzkumu urozené složky společnosti okrajové místo, spustilo po roce 1989 vlnu zájmu o dosud zanedbávanou oblast. Systematický výzkum šlechtických archivü spolu s překotnou recepcí zahraničních metodologických podnětů záhy přinesly řadu pozoruhodných výsledků, především však na poli výzkumu šlechty raně novověké. Byť i v medievistice se nobilita těšila zvýšenému zájmu, badatelé se povětšinou přidrželi biografickogenealogické metody. Vznikly tak velmi pracné a materiálově cenné studie, nicméně zajetí v tradičních postupech často bránilo udělat krok dále a opustit zajeté koleje faktografického způsobu práce. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Robert Novotný 13.19 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Robert Novotný 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Robert Novotný 151 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. 283 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Libor Jan, Ph.D. 165 kB