velikost textu

Příprava učitelů na vzdělávání v právech dítěte

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Příprava učitelů na vzdělávání v právech dítěte
Název v angličtině:
Preparing teachers for training in children's rights
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Helena Hejlová, Ph.D.
Školitel:
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, CSc.
Oponenti:
PhDr. Eva Lukavská, Ph.D.
PhDr. Marie Hradečná, CSc.
Id práce:
125054
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
9. 6. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Disertační práce hledá odpověď na otázku, proč učit děti právům dítěte a na jakých pilířích toto vzdělávání vystavět. Výsledkem je koncepční založení kurzu vzdělávajícího učitele v právech dítěte při pregraduální vysokoškolské přípravě. Respektuje hodnoty konceptu práv dítěte, které ve vzdělávacím poli a jeho etických souvislostech vyznívají v právo na dětství. Tento pohled je v práci doložen filozoficko-antropologickými, psychologickými a sociologickými zřeteli pojímání dítěte a dětství. Modely kurzu jsou ověřovány akčním výzkumem. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
Dissertation searches for an answer of the question „Why children have to be educated on children rights and what pillars are necessery for this education". Result of the answer is the pre-servis university teacher preparation conception course focused to the children rights education. It respects values of the rights of the child, the tenor of that was the right on childhood on the fíeld of education and its ethics. This look at the problém is supported by evidence of philosophy (antropology), psychology and sociology, especially how these sciences perceive the child and childhood. Models of the course are tested by action research. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 36.06 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 13.11 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 151 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Helena Hejlová, Ph.D. 150 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Eva Lukavská, Ph.D. 214 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Hradečná, CSc. 175 kB