velikost textu

Evropská identita učitele

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Evropská identita učitele
Název v angličtině:
„European Identity” of a Teacher
Typ:
Disertační práce
Autor:
Mgr. Andrea Gröschlová
Školitel:
prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
Oponenti:
PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D.
Id práce:
125053
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Oddělení pro vědeckou činnost (41-OVC)
Program studia:
Pedagogika (P7501)
Obor studia:
Pedagogika (XPGD)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
29. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Cílem disertační práce je na základě empirického výzkumu identifikovat a analyzovat nejvýznamnější faktory ovlivňující identifikaci učitelů s Evropou v současnosti, po vstupu ČR do EU. Neověřujeme tedy správnost „evropské identity“ učitele, ale chceme diskutovat souvislosti tohoto aktuálního problému. Struktura práce je rozvržena do tří kapitol. Po úvodu, v němž jsou představeny východiska disertační práce, její struktura a vymezeny klíčové pojmy následuje první kapitola, ve které je představen kontext řešení výzkumného problému. Současná společnost prochází rozsáhlými změnami, které jsou vysvětlovány různým způsobem. Jednotlivé teorie se od sebe liší přístupem a teoretickými východisky. Žádná z nich nemá dominantní postavení. Všechny se ale vztahují к pojmům v současnosti velmi frekventovaným, z nichž se soustředíme na pojem globalizace a společnost vědění (Walterová 2006, Pol 2007). Jaké důsledky mají současné společenské změny pro vzdělávání a jak souvisí s řešením výzkumného problému disertační práce? Současný společenský vývoj je podmíněn technologickým rozvojem. Společnost se musí vypořádat jak s tímto technologickým rozvojem, tak i jeho vlivem na kulturní proměny (změna modelu rodiny, životní styl, kultura přežívání a konzumu, mediální kultura), včetně ekonomických a politických procesů (Walterová, Černá 2004). Proměňují se tak cíle vzdělávání. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Abstract v angličtině:
This work attempts to identify and analyse factors that have an effect on the identification of teachers with Europe: “European identity” of a teacher is being argued. We widely discuss actual meaning of the term “Europe” and seek an empirical approach to the “European identity” research. Correctness of the “European identity” of a teacher is not put to test; actual issue of the teacher’s profession is being discussed instead. The structure of this work consists of three chapters. First of all some basic assumptions for the work need to be posted: we discuss such terms as “globalisation”, “knowledge society”, “educational aims” and context of “European dimension of education”. The second chapter presents three interrelated parts. They are focused on the meaning of theme “teacher as a subject of research”, “identity as a subject of research” and “Europe as a subject of research” . We conclude with the own meaning of the “European identity” of a teacher in the end of the second chapter. Empirical approach throughout the rest of the work is based on this conclusion. The methodological approach is derived from the character of the postulated hypothesis. We compare two independent samples. Two samples being a) teachers (teachers of basic and secondary schools in Prague) and b) random population. Based on the results of our survey we analyse following factors of how teachers (in Prague basic and secondary schools) view the meaning of “Europe”: First of all those teachers view Europe as a political idea and as culture unity, and its shared history. The results of this survey refer to absence of identification with Europe citizenship. Teachers don’t reflect the real awareness of the European Union, but reflect the contribution of the European Union for future of their pupils. Based on the survey results we can interpret these means of identification as widely related to contemporary changes of society. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Andrea Gröschlová 5.97 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Andrea Gröschlová 152 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Andrea Gröschlová 152 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Martin Chvál, Ph.D. 188 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. 241 kB