velikost textu

Czech Telecommunications Market before the Entry of Fourth Player: Strategic Analysis

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Czech Telecommunications Market before the Entry of Fourth Player: Strategic Analysis
Název v češtině:
Český telekomunikační trh před vstupem čtvrtého hráče: Strategická analýza
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Koudelková
Vedoucí:
doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc.
Oponent:
Ing. Monika Martišková
Id práce:
125036
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
18. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Informace o neveřejnosti:
Příloha práce byla vyloučena ze zveřejnění.
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Strategie, Telekomunikace, Czech Republic
Klíčová slova v angličtině:
Strategy, Telecommunications, Czech Republic
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Koudelková 1.05 MB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. 1.45 MB
Stáhnout Posudek oponenta Ing. Monika Martišková 305 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 665 kB
Stáhnout Errata Bc. Tereza Koudelková 128 kB