text size

Komparace důchodového systému a jeho reformy v ČR a na Slovensku

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Komparace důchodového systému a jeho reformy v ČR a na Slovensku
Titile (in english):
Comparison of pension system and its reform in the Czech and Slovak Republics
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Veronika Šárková
Supervisor:
Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D.
Opponent:
Mgr. Jan Klusáček
Thesis Id:
125035
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Public and Social Policy (23-KVSP)
Study programm:
Sociology (B6703)
Study branch:
Sociology a Social Policy (SOSP)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
17/06/2013
Defence result:
Good
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Důchodový systém, reforma důchodového systému, II. pilíř, metody financování, důchodové pojištění, důchodové připojištění, míra solidarity, teorie cesty závislosti
Keywords:
Pension systém, reform of the pension systém, II. pillars, financing methods, pension insurance, solidarity, Path dependency theory
Abstract (in czech):
Bakalářská práce „Komparace důchodového systému a jeho reformy v České republice a na Slovensku“ se zabývá situací ohledně systému důchodového zabezpečení v České republice a na Slovensku. V práci se autorka věnuje stručnému seznámení s důchodovým systémem v obou zemích, jeho vývojem po roce 1989 a charakteristikou současného systému důchodového zabezpečení. Hlavním zaměřením této práce je provedení reformy tohoto systému, s orientací konkrétně na zavedení II. pilíře – důchodového spoření, do dané struktury. Cílem práce je vyhodnotit a popsat změny které nastaly v souvislosti se spuštěním důchodové reformy v obou zmíněných zemích. V rámci tohoto vyhodnocení a popisu byly charakterizovány podobnosti a rozdílnosti v současném nastavení II. pilíře v důchodových systémech v obou zemích. Také zde jsou navrženy a hodnoceny možné důvody rozdílností v obou systémech.
Abstract:
Bachelor thesis „ The comparison of the pension system and pension reform in the Czech Republic and Slovak Republic .“ deals with the situation regarding the pension system in the Czech Republic and in the Slovak Republic. Author in this work describes a brief introduction to the pension system in the both countries, its development after the 1989 and the characteristics of the current retirement system. The main goal of this work is the reform of the system, with a focus especially on the implementation of the second pillar - pension savings. The aim is to evaluate and describe the changes that have occurred during the execution of the pension reform in both countries. As a part of this evaluation have been characterized similarities and differences in a contemporary setting of the second pillar pension system in both countries. The author also discusses possible reasons for differences in the systems in selected countries.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Veronika Šárková 1.2 MB
Download Abstract in czech Bc. Veronika Šárková 118 kB
Download Abstract in english Bc. Veronika Šárková 125 kB
Download Supervisor's review Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D. 413 kB
Download Opponent's review Mgr. Jan Klusáček 225 kB
Download Defence's report doc. Mgr. Jaroslav Kalous, Dr. 152 kB