velikost textu

Collective investment in the CEE region: risk and return comparison

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Collective investment in the CEE region: risk and return comparison
Název v češtině:
Kolektivní investování v regionu střední a východní Evropy: porovnání rizik a výnosů
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jan Šmejkal
Vedoucí:
PhDr. Pavel Streblov
Oponent:
Mgr. Adrian Babin, M.A.
Id práce:
124960
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Podílové fondy, Podílové fondy v rozvojových zemích, Region CEE, Hodnocení výkonnosti
Klíčová slova v angličtině:
Mutual funds, Emerging market mutual funds, CEE region, Performance evaluation
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce se zabývá analýzou výkonnosti podílových fondů v region střední a východní Evropy – regionu CEE. Autor pro analýzu v této práci zvolil dvě země z této geografické oblasti, a to Českou republiku a Polsko. Pomocí ekonometrického modelu, jenž vychází z tzv. CAPM (Capital Asset Pricing Model), autor porovnává historickou výkonnost akciových a dluhopisových podílových fondů. Tato bakalářská práce také zkoumá teorii, která říká, že většina podílových fondů není schopna v konečném součtu překonat benchmark, jelikož si účtují relativně vysoké poplatky. Klíčová slova Podílové fondy, Podílové fondy v rozvojových zemích, Region CEE, Hodnocení výkonnosti
Abstract v angličtině:
Abstract The purpose of this thesis is to analyze mutual fund performance in the Central and Eastern Europe - CEE region. The author chose two countries from this geographic region, the Czech Republic and Poland. Using the econometric model that is based on CAPM (Capital Asset Pricing Model) the author compares past performance of equity and bond oriented mutual funds. This thesis also examine the theory which states that most of mutual funds are not able to outperform the benchmarks in real terms as they charge relatively high fees. Keywords Mutual funds, Emerging market mutual funds, CEE region, Performance evaluation
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jan Šmejkal 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jan Šmejkal 396 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jan Šmejkal 201 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Pavel Streblov 292 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Adrian Babin, M.A. 644 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 45 kB
Stáhnout Errata Bc. Jan Šmejkal 478 kB