velikost textu

Školní hodnocení žáků v České republice a v Anglii se zaměřením na primární vzdělávání

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Školní hodnocení žáků v České republice a v Anglii se zaměřením na primární vzdělávání
Název v angličtině:
School assessment of pupils in the Czech Republic and England with focus on primary education
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
PhDr. Ladislava Poláčková
Oponenti:
PhDr. Marie Linková, Ph.D.
PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
Id práce:
124915
Fakulta:
Pedagogická fakulta (PedF)
Pracoviště:
Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Program studia:
Učitelství pro základní školy (M7503)
Obor studia:
Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (RIGO ZS)
Přidělovaný titul:
PhDr.
Datum obhajoby:
6. 9. 2012
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
Hodnocení, žák, učitel, primární vzdělávání, Česká republika, Anglie, evropské trendy, spolužáci, rodiče, testy, postoje
Klíčová slova v angličtině:
Assessment, pupil, teacher, primary education, Czech Republic, England, European trends, schoolmates, parents, tests, attitudes
Abstrakt:
ANOTACE Rigorózní práce se zabývá školním hodnocením žáků v České republice a v Anglii se zaměřením na primární vzdělávání. Dále se zabývá evropskými trendy ve vzdělávání. Kromě teoretických podkladů se opírá o výsledky šetření provedených v obou zemích, které následně analyzuje. Šetření se zabývá postoji žáků, jejich rodičů a učitelů ke školnímu hodnocení.
Abstract v angličtině:
ABSTRACT This thesis contains school assessment of pupils in the Czech Republic and England with focus on primary education. It partly deals with European trends in education. In addition to theoretical basis the thesis is based on the results of analyzed research carried out in both countries. It consists from attitudes of pupils, their parents and teachers to school assessment.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Ladislava Poláčková 1.09 MB
Stáhnout Příloha k práci PhDr. Ladislava Poláčková 2.63 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Ladislava Poláčková 14 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Ladislava Poláčková 4 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marie Linková, Ph.D. 95 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D. 76 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 53 kB