velikost textu

Sportovní zpravodajství a publicistika ve vysílání ČRo 1-Radiožurnálu a BBC 5 Live v roce 2012

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sportovní zpravodajství a publicistika ve vysílání ČRo 1-Radiožurnálu a BBC 5 Live v roce 2012
Název v angličtině:
Sports news and current affairs broadcasting at čro 1 - radiožurnál and bbc 5 live in 2012
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Martin Charvát
Vedoucí:
PhDr. Václav Moravec, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D.
Id práce:
124907
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra žurnalistiky (23-KZ)
Program studia:
Mediální a komunikační studia (B7202)
Obor studia:
Žurnalistika (Z)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
19. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Abstrakt:
Anotace (abstrakt) Sportovní zpravodajství a publicistika v rozhlase se s příchodem nových médií a tím spojené konvergence médií proměnila. V českém mediálním prostředí neexistuje v roce 2013 specializovaná sportovní stanice, největší prostor dává sportovnímu zpravodajství Radiožurnál, což je nejposlouchanější stanice Českého rozhlasu. Cílem této práce je zjistit, jaká je současná pozice sportovního zpravodajství na Radiožurnálu a porovnat získaná data a informace s britskou stanicí BBC Radio 5 Live, která je stejně jako Radiožurnál založena na aktuálním zpravodajství. Součástí práce je charakteristika vysílání Radiožurnálu a BBC Radio 5 Live, vliv sportovního zpravodajství na něj, ale zároveň také vliv nových médií na sportovní zpravodajství.
Abstract v angličtině:
Abstract Sports news and current affairs on radio have changed since the advert of new media and media convergence linked to it. In the Czech media environment of 2013 a specialized sports station does not exist, Radiožurnál, which is the most listened station of Český rozhlas, gives the largest space to sports news. The aim of this thesis is to ascertain the current position of sports news on Radiožurnál and compare these aquired data and information to the British station BBC Radio 5 Live, which like Radiožurnál is based on topical news. Radiožurnál and BBC Radio 5 Live broadcast characterics, the influence on sports news or simultaneously the impact of new media on sports news is part of the thesis.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Martin Charvát 1015 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Martin Charvát 45 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Martin Charvát 34 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Václav Moravec, Ph.D. 42 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D. 141 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 73 kB