velikost textu

Efficiency Analysis of Grammar Schools in the Czech Republic

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Efficiency Analysis of Grammar Schools in the Czech Republic
Název v češtině:
Analýza efektivity gymnázií v České republice
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Kateřina Červenková
Vedoucí:
PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Marek Rusnák
Id práce:
124796
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Efektivita, gymnázia, DEA, SFA
Klíčová slova v angličtině:
Efficiency, grammar schools, DEA, SFA
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce si klade za cíl zhodnotit technickou efektivitu gymnázií v České republice. Ana- lyzujeme vzorek 263 gymnázií (z celkového počtu 362) a používáme data o studentech, kteří odmaturovali v roce 2012. Volíme dvoufázový přístup k analýze efektivity. Nejprve získáme pomocí obálkové metody dat skóre efektivity za různých předpokladů o výnosech z rozsahu. Zjišťujeme, že gymnázia v průměru dosahují 92% efektivity za předpokladu proměnlivých výnosů z rozsahu. V druhé fázi se snažíme pomocí Tobitova regresního modelu vysvětlit efektivitu pomocí dalších charakteristik školy a oblasti, ve kterém se škola nachází. Došli jsme k závěru, že procento studentek, velikost školy a procento studentů víceletých gymnaziálních oborů má kladný vliv na efektivitu. Naopak, školy, které kromě gymnaziálních studijních oborů nabízejí navíc odborně zaměřené obory zakončené maturitní zkouškou, dosahují nižší efek- tivity. Nepotvrdilo se, že by procento kvalifikovaných učitelů, plat učitelů, státní/soukromý charakter školy či velikost města, ve kterém se škola nachází, měly vliv na efektivitu školy. 1
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis aims to assess the technical efficiency of grammar schools in the Czech Republic. We analyze a sample of 263 grammar schools (out of 362) and use data of cohort that graduated in 2012. We adopt a two-stage approach to efficiency analysis. In the first stage, efficiency scores are obtained through the data envelopment analysis under different returns to scale assumptions. The average efficiency of Czech grammar schools is 92% if variable returns to scale are considered. In the second stage, the efficiency is related to school and environmental characteristics using a Tobit regression. Our results suggest that the percentage of female students has a positive effect on efficiency as well as the school size and the share of students attending the 6 or 8 year study program. On the contrary, schools offering a vocational program along with a grammar school program are found to be less efficient. We have not found evidence that the share of not qualified teachers, yearly salary per teacher, state/private status, size of the town in which a school is located or any other environmental variable affect efficiency. 1
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Kateřina Červenková 1.02 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Kateřina Červenková 28 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Kateřina Červenková 28 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Lenka Šťastná, Ph.D. 444 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Marek Rusnák 104 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 693 kB