velikost textu

Sporné metody prověřování pravdivosti výpovědi

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Sporné metody prověřování pravdivosti výpovědi
Název v angličtině:
Contentious methods of verifying truthful testimony
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
Mgr. Barbora Pešková
Vedoucí:
prof. JUDr. Jan Musil, CSc.
Oponent:
JUDr. PhDr. Otakar Osmančík, CSc.
Id práce:
12474
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
26. 9. 2008
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Mgr. Barbora Pešková 5.15 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Mgr. Barbora Pešková 2.41 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky Mgr. Barbora Pešková 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího prof. JUDr. Jan Musil, CSc. 50 kB
Stáhnout Posudek oponenta Otakar Osmančík 86 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 16 kB