velikost textu

Effort and cheating behavior: An experiment

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Effort and cheating behavior: An experiment
Název v češtině:
Úsilí a podvádění: experiment
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Samuel Škoda
Vedoucí:
PhDr. Michal Bauer, Ph.D.
Oponent:
PhDr. Lubomír Cingl
Id práce:
124730
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
20. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova v angličtině:
effort cheating behavioral economics honesty experimental economics
Abstrakt:
Abstrakt     V   této   práci   zkoumám   prostřednictvím   ekonomického   experimentu   vztah   mezi   podváděním   a   vyžadovaným   úsilím.   Nejprve   účastníci   plní   úkol   vyžadující   úsilí,   po  kterém  je  jim  náhodně  určena  odměna.  Návrh  experimentu  jim  ale  umožňuje   nahlásit  jinou  odměnu,  než  jaká  jim  byla  přidělena.  Tímto  se  snažím  zjistit,  jestli   se   se   zvyšujícím   vynaloženým   úsilím   zvyšuje   míra   podvádění.   Zjistil   jsem,   že   průměrná  nahlášená  odměna  se  v  případě  vyššího  vyžadovaného  úsilí  významně   nezvyšuje.  Kromě  hlavních  výsledků  jsem  také  zjistil,  že  podvádění  je  častější  u   studentů   ekonomie   a   studentů,   kteří   už   se   dříve   ekonomických   experimentů   účastnili.  
Abstract v angličtině:
Abstract     In   this   work   I   study   the   relationship   between   cheating   and   required   effort   by   means  of  an  economic  experiment.    First,  participants  engage  in  a  real-­‐effort  task   and   then   are   their   payoffs   randomly   determined.   However   the   experimental   design   allows   them   to   misreport   their   payoffs.   This   method   aims   to   establish   whether   higher   effort   required   leads   to   increased   dishonesty.   I   find   that   the   average  self-­‐reported  payoff  is  not  significantly  higher  when  the  required  effort   is   higher.   Apart   from   the   main   results   I   find   that   cheating   is   more   frequent   among   students   with   economics   major   and   among   students   with   previous   exposure  to  economic  experiments.  
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Samuel Škoda 861 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Samuel Škoda 25 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Samuel Škoda 25 kB
Stáhnout Posudek vedoucího PhDr. Michal Bauer, Ph.D. 200 kB
Stáhnout Posudek oponenta PhDr. Lubomír Cingl 308 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 1.49 MB