velikost textu

Aktuální problémy nepodmíněného trestu odnětí svobody

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Aktuální problémy nepodmíněného trestu odnětí svobody
Název v angličtině:
Recent issues of unconditional imprisonment
Typ:
Rigorózní práce
Autor:
JUDr. Radka Jonášová
Vedoucí:
JUDr. Marie Vanduchová, CSc.
Oponent:
doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.
Id práce:
12473
Fakulta:
Právnická fakulta (PF)
Pracoviště:
Katedra trestního práva (22-KTP)
Program studia:
Právo a právní věda (M6805)
Obor studia:
Právo (6835)
Přidělovaný titul:
JUDr.
Datum obhajoby:
13. 11. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce JUDr. Radka Jonášová 3.66 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce JUDr. Radka Jonášová 1.15 MB
Stáhnout Abstrakt anglicky JUDr. Radka Jonášová 150 kB
Stáhnout Posudek vedoucího JUDr. Marie Vanduchová, CSc. 64 kB
Stáhnout Posudek oponenta doc. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D. 53 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 15 kB