velikost textu

Góly padají proto, aby se slavily: dramaturgická analýza ritualizovaného jevu

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Góly padají proto, aby se slavily: dramaturgická analýza ritualizovaného jevu
Název v angličtině:
Goals are scored in order to celebrate them: a dramaturgical analysis of a ritual
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Ondřej Hotový
Vedoucí:
Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ludmila Svobodová
Id práce:
124725
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální politika (SOSP)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
oslava, gól, typologie oslav, rituál, dramaturgická analýza, emoce, aktéři a jejich interakce
Klíčová slova v angličtině:
celebration, goal, typology of celebrations, ritual, dramaturgical analysis, emotions, actors and their interaction
Abstrakt:
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociálních studií Katedra sociologie Ondřej Hotový Góly padají proto, aby se slavily Dramaturgická analýza ritualizovaného jevu Bakalářská práce Praha 2013 Abstrakt Práce vychází z kvalitativního výzkumu, který je tematicky zaměřen na různé projevy hráčů při oslavování vstřelené branky při fotbalových utkáních. Na ceremonie tohoto typu je v ní pohlíženo jako na ritualizované jevy, při nichž dochází k určité koexistenci sportovních emocí a posilování rituálních prvků. Zabývá se otázkou, jakou funkci plní rituál v procesu jednání aktérů v konkrétních společenských interakcích. Práce odůvodňuje proces ritualismu, přičemž navrhuje typologii gólových oslav. Při kategorizování je přihlíženo k tomu, do jaké míry se při ztvárňování jednotlivých oslav projevují tři složky - ritualismus, emotivní složka jedinců a dramaturgické představování. Práce je pojata jako dramaturgická analýza sociálního jevu, tudíž je její podstatná část věnována rozboru chování a jednání jednotlivých aktérů (resp. týmů), kteří hrají při oslavování specifické role tak, aby určitým způsobem sami sebe prezentovali, a vytvořili tak dojem na ostatní aktéry. Práce je inspirována interpretací dramaturgické analýzy podle Ervinga Goffmana, jehož knihu „Všichni hrajeme divadlo" lze považovat za stěžejní dílo k této práci. Uvedené poznatky se opírají o data vzešlá ze zúčastněného pozorování sportovních událostí, doplněných navíc o analýzu videonahrávek z internetových serverů.
Abstract v angličtině:
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociálních studií Katedra sociologie Ondřej Hotový Góly padají proto, aby se slavily Dramaturgická analýza ritualizovaného jevu Bakalářská práce Praha 2013 Abstract This thesis is based on a qualitative research, which thematically deals with different ways of player’s goal celebrating behaviour during football matches. This ceremony is considered to be a ritualized phenomenon, wherein coexisting of emotions and ritual elements takes place. It describes the importance and function of a ritual during specific social actions. The thesis substantiates the process of ritualism and designs a typology of goal celebrations. Thus created categorization is formed by three main components of celebrating - ritualism, emotions and dramaturgic performance. The whole thesis is conceived as a dramaturgical analysis of social action. This approach emphasizes individual actors (or teams), who play specific roles during goal celebrating in order to present their own self and to make an impression on the other actors in the performance. The thesis is inspired by an interpretation of dramaturgical analysis according to Erving Goffman. His book 'The Presentation of Self in Everyday Life' is one of the key sources for the thesis. The data for this research come from participant observation of sport events and videos from the Internet as a supplement.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Ondřej Hotový 622 kB
Stáhnout Příloha k práci Bc. Ondřej Hotový 27 kB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Ondřej Hotový 74 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Ondřej Hotový 74 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Hájek, Ph.D. 89 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ludmila Svobodová 217 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 243 kB