velikost textu

Současné možnosti integrace informačních zdrojů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Současné možnosti integrace informačních zdrojů
Název v angličtině:
Current means of library information resources integration
Typ:
Disertační práce
Autor:
PhDr. Jan Pokorný, Ph.D.
Školitel:
doc. PhDr. Rudolf Vlasák
Oponenti:
prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc.
RNDr. Pavel Krbec, Ph.D.
Id práce:
124691
Fakulta:
Filozofická fakulta (FF)
Pracoviště:
Ústav informačních studií a knihovnictví (21-UISK)
Program studia:
Informační studia a knihovnictví (P7201)
Obor studia:
Informační věda (XINF)
Přidělovaný titul:
Ph.D.
Datum obhajoby:
19. 12. 2007
Výsledek obhajoby:
Prospěl/a
Jazyk práce:
Čeština
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce PhDr. Jan Pokorný, Ph.D. 1.62 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce PhDr. Jan Pokorný, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky PhDr. Jan Pokorný, Ph.D. 80 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. PhDr. Rudolf Vlasák 126 kB
Stáhnout Posudek oponenta prof. RNDr. Jiří Ivánek, CSc. 419 kB
Stáhnout Posudek oponenta RNDr. Pavel Krbec, Ph.D. 173 kB