text size

Civilní spory o neplatnost závěti a listiny o vydědění

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Civilní spory o neplatnost závěti a listiny o vydědění
Titile (in english):
Civil disputes over invalidity of will and list of disinheritance
Type:
Rigorosum thesis
Author:
JUDr. Monika Čírtková
Supervisor:
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.
Opponent:
prof. JUDr. Alena Winterová, CSc.
Thesis Id:
124686
Faculty:
Faculty of Law (PF)
Department:
Department of Civil Law (22-KOP)
Study programm:
Law and Jurisprudence (M6805)
Study branch:
Law (6835)
Degree granted:
JUDr.
Defence date:
16/12/2013
Defence result:
Pass
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Závěť, Listina o vydědění, Spor
Keywords:
Testament, Deed of disinheritance, Dispute
Abstract (in czech):
Tématem práce jsou Civilní spory o neplatnost závěti a listiny o vydědění. Nejrozsáhlejší část mé práce je věnována sporům o platnost závěti. Snažila jsem se popsat co nejvíce sporů, se kterými se může soudní komisař setkat v rámci dědického řízení. Uvedeny jsou nejen případy, kdy spor musí vyřešit notář, ale i spory, kdy musí účastníky odkázat k podání žaloby k civilnímu soudu. Součástí této kapitoly jsou také spory, které by případně mohly vzniknout a mnou navrhovaná řešení. Jedna z kapitol je rovněž věnována vydědění. Zaměřila jsem se nejen na náležitosti listiny o vydědění, ale i na samotné důvody vydědění. Jednotlivě jsem uvedla a popsala všechny čtyři důvody pro vydědění. Součástí této kapitoly jsou rovněž případy z praxe.-- --- Přínos mé práce spatřuji zejména v tom, že jsem se blíže seznámila s nejrůznějšími civilními spory o neplatnost závěti a listiny o vydědění. Dozvěděla jsem se, jak takové spory řešit.
Abstract:
The theme of my thesis is Civil disputes over invalidity of will and list of disheritance. The most extensive part of my paper is devoted to testaments lawfulness proceedings. I narrated numerous practical cases of inheritance proceedings, which may be met by the notary. Not only cases which must be solved by the notary are pointed out, but also cases when the litigation has to be passed on the civil action. As a part of this chapter, I also listed some theoretical litigations and their solutions according to my very best knowledge. One of the chapters is devoted to the disinheritance deed. I focused on the necessities of this act as well as on the every reasons for the disinheritance. I listed out all four of these reasons and supported them with commentaries, explanations and practical examples. -- --- I see the main contribution of this paper in a fact that I familiarised myself with various civil proceedings regarding the validity of the testament and disinheritance deed. I learned how to deal with such cases.
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis JUDr. Monika Čírtková 766 kB
Download Abstract in czech JUDr. Monika Čírtková 28 kB
Download Abstract in english JUDr. Monika Čírtková 27 kB
Download Supervisor's review doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. 48 kB
Download Opponent's review prof. JUDr. Alena Winterová, CSc. 30 kB
Download Defence's report 155 kB