velikost textu

Basic Income, its features and implementation

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Basic Income, its features and implementation
Název v češtině:
Základní příjem, vlastnosti a implementace
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Jitka Poštulková
Vedoucí:
doc. Ing. Ondřej Schneider, M.Phil., Ph.D.
Oponent:
Mgr. Ing. Dan Vaško
Id práce:
124630
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Institut ekonomických studií (23-IES)
Program studia:
Ekonomické teorie (B6201)
Obor studia:
Ekonomie (E)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
10. 9. 2013
Výsledek obhajoby:
Velmi dobře
Jazyk práce:
Angličtina
Klíčová slova:
Základní Příjem, Sociální Podpora, Daň z Příjmu, Veřejný Rozpočet
Klíčová slova v angličtině:
Basic Income, Social Security, Income Tax, Public Budget
Abstrakt:
Abstrakt Tato bakalářská práce popisuje a analyzuje kontrovezní téma nepodmíněného základního příjmu, které na sebe od nedávna váže rostoucí pozornost jak akademické a politické společnosti, tak široké veřejnosti. Kapitoly práce zahrnují definici, původ a historii pojmu, argumenty současné diskuze o základním příjmu, možné alternativy schématu a rozbor některých implementací. Empirická část práce modeluje případné efekty a dopady zavedení základního příjmu v České republice. S použitím konkrétních dat pro rozdělení příjmů a odhadů elasticit nabídky práce byla vypočítána sazba daně z příjmu, kterou by vláda musela implementovat pro zachování neutrálního “basic income” rozpočtu. Výsledky modelu napovídají, že takto odhadnutá sazba daně z příjmu by byla o mnoho vyšší než současná daň a výše sociálních příspěvků. Tyto výsledky pak nepřímo hodnotí koncept základního příjmu jako nepraktickou reformu pro Českou republiku. Klasifikace H53, H61, I38 Klíčová slova Základní Příjem, Sociální Podpora, Daň z Příjmu, Veřejný Rozpočet E-mail autora jitka.postulkova@yahoo.com E-mail vedoucího práce schneider@fsv.cuni.cz
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis introduces and analyzes the controversial topic of basic income, which have recently received increasing attention of academic, political as well as general community. Definition, origins and history of the theme, current BI discussion, possible alternative and practical implementations of BI are all summarized. The thesis also simulates potential effects of BI scheme adoption in the Czech Republic. Using detailed data on income distribution and estimates of labor elasticities, we estimated a tax rate on earned income that would be necessary to implement to make the BI scheme budget neutral. Our results suggest that such a rate would be much higher than the current compounded tax and social security contribution rates, rendering the BI concept impractical in the Czech Republic. JEL Classification H53, H61, I38 Keywords Basic Income, Social Security, Income Tax, Public Budget Author’s e-mail jitka.postulkova@yahoo.com Supervisor’s e-mail schneider@fsv.cuni.cz
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Jitka Poštulková 1.46 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Jitka Poštulková 116 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Jitka Poštulková 57 kB
Stáhnout Posudek vedoucího doc. Ing. Ondřej Schneider, M.Phil., Ph.D. 56 kB
Stáhnout Posudek oponenta Mgr. Ing. Dan Vaško 401 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 631 kB