velikost textu

Význam vlasů v případě jejich ztráty: Sociologická studie dvou skupin postižených ztrátou vlasů

Upozornění: Informace získané z popisných dat či souborů uložených v Repozitáři závěrečných prací nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora.
Název:
Význam vlasů v případě jejich ztráty: Sociologická studie dvou skupin postižených ztrátou vlasů
Název v angličtině:
The importance of hair for people with alopecia: A sociological study of two groups affected by hair loss
Typ:
Bakalářská práce
Autor:
Bc. Tereza Brožová
Vedoucí:
Mgr. Martin Hájek, Ph.D.
Oponent:
mgr Marta Svobodová
Id práce:
124623
Fakulta:
Fakulta sociálních věd (FSV)
Pracoviště:
Katedra sociologie (23-KS)
Program studia:
Sociologie (B6703)
Obor studia:
Sociologie a sociální antropologie (SOSA)
Přidělovaný titul:
Bc.
Datum obhajoby:
17. 6. 2013
Výsledek obhajoby:
Výborně
Jazyk práce:
Čeština
Klíčová slova:
vlasy, sociologie těla, sociologie vlasů, kvalitativní výzkum, ztráta vlasů, plešatost a alopecie
Klíčová slova v angličtině:
hair, sociology of hair, sociology of body, qualitative research, hair loss, baldness, alopecia
Abstrakt:
Abstrakt Tato práce pojednává o ztrátě vlasů ze sociologického hlediska. Jako výrazná součást těla viditelná na první pohled jsou vlasy důležité po sebepojetí jedince a jeho identitu. Významné jsou i v souvislosti s kulturou, úprava vlasů může nabývat i symbolických významů sloužících například k vyjádření genderu, příslušnosti k nejrůznějším skupinám nebo k protestu. Ztráta vlasů s sebou pak pro jedince přináší různé důsledky v souvislosti s jeho sebevědomím i interakcemi. Má práce navazuje na dosavadní poznání v této oblasti a prostřednictvím kvalitativního výzkumu ukazuje důsledky ztráty vlasů pro ženy po chemoterapiích a pro muže, kteří ztrácejí vlasy v důsledku androgenetické alopecie. Tyto dvě odlišné skupiny připisují různé významy vlasům i jejich ztrátě, avšak z různých důvodů ztrátu obě shodně považují převážně za negativní nebo dokonce stigmatizující jev a volí různé strategie, které jim mají pomoci důstojně se se ztrátou vlasů vyrovnat, od nošení paruky až po oholení zbývajících vlasů.
Abstract v angličtině:
Abstract This thesis deals with the hair loss from the sociological perspective. Hair is significant part of the body, visible at first glance and therefore it is important for individual´s sense of a self and identity. Hair is important also in the context of culture - hairstyles can take symbolic meanings, such as expression of gender stereotypes, protest or membership in various groups. Hair loss brings various implications on one´s self- esteem and interactions. My work builds on the previous knowledge in this field and through qualitative research illustrates the consequences of hair loss for women with chemotherapy-included alopecia and for men losing hair due to androgenic alopecia. These quite different groups attribute various meanings to their hair and hair loss, nevertheless for various reasons both of them considered hair loss to be mainly negative or even stigmatizing phenomenon and they choose different ways to cope with the hair loss with dignity, from wearing a wig to shaving the remaining hair.
Dokumenty
Stáhnout Dokument Autor Typ Velikost
Stáhnout Text práce Bc. Tereza Brožová 1.07 MB
Stáhnout Abstrakt v českém jazyce Bc. Tereza Brožová 43 kB
Stáhnout Abstrakt anglicky Bc. Tereza Brožová 43 kB
Stáhnout Posudek vedoucího Mgr. Martin Hájek, Ph.D. 85 kB
Stáhnout Posudek oponenta mgr Marta Svobodová 82 kB
Stáhnout Záznam o průběhu obhajoby 245 kB