text size

Neekonomický neokolonialismus a jeho konflikty

Notice: I hereby declare that I am aware that the information acquired from theses published by Charles University may not be used for commercial purposes or may not be published for educational, scientific or other creative activities as activities of person other than the author.
Title:
Neekonomický neokolonialismus a jeho konflikty
Titile (in english):
Non-economic neocolonialism and its conflicts
Type:
Bachelor's thesis
Author:
Bc. Michal Dvořák
Supervisor:
Mgr. Martin Riegl, Ph.D.
Opponent:
PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D.
Thesis Id:
124490
Faculty:
Faculty of Social Sciences (FSV)
Department:
Department of Political Science (23-KP)
Study programm:
Political Science (B6701)
Study branch:
Political Science and International Relations (PMV)
Degree granted:
Bc.
Defence date:
18/06/2013
Defence result:
Excellent
Language:
Czech
Keywords (in czech):
Neokolonialismus, konflikty, subsaharská Afrika, SADR, Namibie
Keywords:
Neocolonialism, conflicts, sub-Saharan Africa, SADR, Namibia.
Abstract (in czech):
Abstrakt Cílem práce je analyzovat specifický fenomén neekonomického neokolonialismu a jeho konflikty. Analýzu dvou konfliktů (v Západní Sahaře a Namibii) provádím především na pozadí studené války, zároveň se snažím o nalezení souvislostí mezi dynamikou a vnitropolitickým vývojem metropolitní země a samotným konfliktem, přístupy metropole ke konfliktům a jejich zájem na konfliktech. Dalším aspektem je regionální rozměr konfliktů, proto analyzuji přístupy sousedních zemí ke konfliktům, jejich vliv na konflikty a jejich motivace na ovlivnění konfliktů. Hlavním aspektem je pak mezinárodní rozměr konfliktů, proto se zabývám přístupem Sovětského svazu, Spojených států, Organizace spojených národů a Organizace africké jednoty ke konfliktům. Hlavní výzkumnou otázkou je: Jaké procesy a mechanismy vedly k tomu, že Namibie získala nezávislost, zatímco Západní Sahara nikoli? Další otázky jsou pak: Co vedlo velmoci k tomu, že se zapojily do konfliktů, které se nacházely na periferii světového soupeření? Jak se zachovaly mezinárodní organizace během konfliktů a měly na ně nějaký vliv? A konečně pak: Jaký měly sousední země zájem na konfliktech a jak se jejich zájem odrazil v jejich přístupu k nim?
Abstract:
Abstract The aim of the thesis is to analyze specific phenomenon of non-economic neocolonialism and its conflicts. I have done the analysis of two conflicts (in Western Sahara and in Namibia) in context of the Cold War, I was trying to discover the context between dynamics and domestic political development of metropolitan country and the conflict. The next aspect was a regional dimension of the conflicts, that is why I analyzed the influence of neighboring countries and their motivation in the conflicts. The main aspect was an international dimension of the conflicts, that is why I examined the approach of the Soviet Union, the United States of America, the United Nations and the Organization of African Unity to the conflicts. The main research question was: What types of processes and mechanisms have led Namibia to independence, while the Western Sahara was still under foreign control? The next questions were: What led the superpowers to affect the conflicts, which were in the periphery of world competition? How behaved the world organizations during the conflicts? Had any influence in these conflicts? And last: What kind of interest had the neighboring countries in these conflicts?
Documents
Download Document Author Type File size
Download Text of the thesis Bc. Michal Dvořák 386 kB
Download Attachment to the thesis Bc. Michal Dvořák 201 kB
Download Abstract in czech Bc. Michal Dvořák 40 kB
Download Abstract in english Bc. Michal Dvořák 41 kB
Download Supervisor's review Mgr. Martin Riegl, Ph.D. 2.83 MB
Download Opponent's review PhDr. Jaromír Soukup, Ph.D. 87 kB
Download Defence's report 590 kB